Wspólna budowa Centrum Doskonalenia Zawodowego dla Europejskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego.

To jest główny cel projektu ALLVIEW.

Co robimy

Projekt ALLVIEW – jako Centrum Doskonalenia Zawodowego – jest nową międzynarodową platformą kooperacji, która łączy partnerów wewnątrz sektora drzewnego i meblarskiego, z celami operacyjnymi na poziomach regionalnym, krajowym i europejskim. W projekt ALVIEW, celujemy w innowacyjne podejście do zmodernizowania Edukacji Zawodowej i Szkoleń.

Centra Doskonalenia Zawodowego (CoVEs)

Celem CoVE jest wspieranie innowacji i doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez łączenie szerokiego grona lokalnych partnerów. Dążą one do zapewnienia wysokiej jakości umiejętności zawodowych, wspierania przedsiębiorczości, rozpowszechniania innowacji oraz pełnienia roli ośrodków wiedzy i innowacji dla przedsiębiorstw, a w szczególności dla MŚP.

Członkowie Allview

22 partnerów z 8 krajów buduje wspólnie platformę „Centrum Doskonałości Zawodowej” (CoVE) dla europejskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego. Wspierany przez Komisję Europejską projekt ALLVIEW ma na celu modernizację kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez połączenie partnerów z branży drzewnej i meblarskiej z różnych krajów.

Partnerstwo ALLVIEW składa się ze stowarzyszeń i federacji przemysłu drzewnego i meblarskiego w Europie, instytucji i organów kształcenia i szkolenia zawodowego, sektorowych ośrodków badań i innowacji oraz innych ekspertów. Każdy z nich wnosi swoją własną specjalizację. W ten sposób tworzymy wartość dodaną dla sektora drzewnego i meblarskiego w UE.