Uwolnij swój potencjał z ALLVIEW: uruchomienie nowej platformy e-learningowej dla sektora drzewnego i meblarskiego

Jun 21, 2024

W erze szybkiego postępu technologicznego i zmieniających się wymagań branżowych, projekt ALLVIEW z dumą ogłasza uruchomienie innowacyjnej platformy e-learningowej. Opracowana w ramach “Centrów Doskonałości Zawodowej” dla europejskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego, platforma ta jest kamieniem milowym naszej misji modernizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w europejskim przemyśle drzewnym i meblarskim.

Platforma e-learningowa ALLVIEW oferuje szeroką gamę masowych otwartych kursów online (MOOC) i innych specjalistycznych treści edukacyjnych skoncentrowanych na kluczowych obszarach, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), przemysł 4.0 (I4.0), życie wspierane przez otoczenie (AAL) i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Kursy te są dostępne w wielu językach, w tym słoweńskim, niderlandzkim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i francuskim, dzięki czemu są dostępne dla szerokiego grona odbiorców w całej Europie.

Jedną z głównych nowości naszej platformy e-learningowej jest moduł poświęcony Przemysłowi 4.0, prezentujący główne wyniki WP3, “KET Kit for Training in the F&W Sector”. Moduł ten bada innowacyjne formy szkoleń, które wykorzystują kluczowe technologie wspomagające jako narzędzia edukacyjne. Moduł podzielony jest na dwie główne grupy:

Druk 3D, który obejmuje 14 ćwiczeń mających na celu nauczenie podstaw druku 3D, wzmocnienie istniejącej wiedzy i zachęcenie do kreatywności. Ponadto, Extended Reality (XR) ma na celu wprowadzenie zastosowań technologii AR, VR i MR w edukacji i sektorze meblarskim. Integrując technologie takie jak druk 3D, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość mieszana i filmy 360, staramy się ułatwić praktyczną naukę.

Dlaczego ma to znaczenie? Przemysł drzewny i meblarski stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak luka w umiejętnościach; tradycyjne metody szkoleniowe nie nadążają za potrzebami branży, co prowadzi do niedoboru wykwalifikowanych pracowników biegłych w nowych technologiach; pojawiające się wyzwania, które pojawiły się wraz z cyfryzacją, zrównoważonymi modelami biznesowymi i integracją społeczną, wymagają nowych kompetencji i innowacyjnego podejścia. Platforma ta wypełnia te luki, dostarczając najnowocześniejsze materiały szkoleniowe, które wyposażają uczniów w umiejętności niezbędne do rozwoju w nowoczesnym, dynamicznym środowisku branżowym.

Niezależnie od tego, czy chcesz się przekwalifikować, czy doskonalić swoje umiejętności, platforma e-learningowa ALLVIEW oferuje różne możliwości rozwoju kariery. Zespół ALLVIEW zaprasza do zapoznania się z naszą platformą i wyruszenia w podróż rozwoju zawodowego i doskonałości.

Aby uzyskać więcej informacji i uzyskać dostęp do naszej platformy e-learningowej, odwiedź stronę https://allview.learning-platform.eu/