O nas

Wspólna budowa Centrum Doskonalenia Zawodowego dla Europejskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego.

To jest główny cel projektu ALLVIEW

W większości krajów Europejskich mierzymy się z podobnymi problemami w przemyśle drzewnym i meblarskim: zbyt mało młodych ludzi wybiera edukację techniczną (nauki ścisłe), które przygotowują ich do pracy w sektorze drzewnym lub meblarskim. Lub po zakończeniu takiej edukacji, zbyt mało osób rozpoczyna pracę w tych gałęziach przemysłu. Ponadto pojawia się coraz więcej nowych wyzwań w naszym sektorze: cyfryzacja, przemysł 4.0, ekonomia cyrkularna, odpowiedzialność społeczna biznesu… większość centrów szkoleniowych w Unii Europejskiej ma dobrą, ale tradycyjną infrastrukturę. Stąd, uczniowie i studenci są wciąż uczeni tradycyjnych metod rzemiosła i produkcji mebli. Dodatkowo, niestety, często widzimy brak innowacyjności i ewolucji technicznej pozwalającej się mierzyć ze społecznymi i środowiskowymi wyzwaniami. Są też braki w wykwalifikowanej pod tym kątem kadrze pracowniczej. Z drugiej strony firmy świetnie sobie radzą z digitalizacją, z ‘zielonymi’ modelami biznesowymi czy społecznym włączaniem… Właśnie dlatego 22 partnerów z 8 krajów zdecydowało się na wspólny wysiłek w celu zbudowania Centrum Doskonalenia Zawodowego (CoVE) dla europejskiego przemysły drzewnego i meblarskiego. Ze wsparciem komisji Europejskiej poprzez program Erasmus + Key Action 3 (Działanie Kluczowe 3) zmieniamy wspomniane powyżej wyzwania w szansy dla rozwoju takiego Centrum jako głównego katalizatora w polityce Unii Europejskiej Kursów i Szkoleń Zawodowych (VET) w naszej branży. Projekt ALLVIEW – jako Centrum Doskonalenia Zawodowego – jest nową międzynarodową platformą kooperacji, która łączy partnerów wewnątrz sektora drzewnego i meblarskiego, z celami operacyjnymi na poziomach regionalnym, krajowym i europejskim. W projekt ALVIEW, celujemy w innowacyjne podejście do zmodernizowania Edukacji Zawodowej i Szkoleń. Konsorcjum ALLVIEW składa się z reprezentatywnych stowarzyszeń i federacji sektora drzewnego i meblarskiego w Europie, dostarczycieli usług Zawodowej Edukacji i Szkoleń (VET) oraz ich zarządów, branżowych centrów badań i innowacyjności oraz innych ekspertów z sektora drzewnego i meblarskiego. Każdy z podmiotów dostarcza własnej wiedzy specjalistycznej która tworzy wartość dodaną dla sektora.

Stworzyć strukturę opartą na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym mającą na celu przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności oraz pomagającą w planowaniu kariery (WP1)

Stworzyć programy dla przemysłu 4.0, gospodarki o obiegu zamkniętym, życia wspieranego przez otoczenie i społecznej odpowiedzialności biznesu (WP2 + 4)

Wytworzyć nowe narzędzia i metody uczenia, stosujące wspomaganą i wirtualną rzeczywistość oraz druk 3D (WP3)

Zorganizować szeroki zakres działań w zakresie mobilności studentów i nauczycieli poprzez Europejską Platformę Podwójnego Uczenia oraz rozwój Europejskiej Społeczności Podwójnego Uczenia dla przemysłu drzewnego i meblarskiego (WP5).

Stworzyć plan kooperacji w obszarach edukacji i szkoleń w sektorze drzewnym i meblarskim w Unii Europejskiej (WP6)

Nasze grupy docelowe to:

  1. Osoby poszukujące zatrudnienia
  2. Studenci studiów wyższych (EQF 6 i wyższe)
  3. Studenci szkół technicznych i szkół zawodowych (VET i TVET – EQF 4 i 5)
  4. Menadżerowie, kierownictwo i pracownicy firm z sektora drzewnego i meblarskiego w całej Europie