Firmy z branży drzewnej i meblarskiej oraz ośrodki szkolnictwa wyższego i zawodowego w Europie – sieć doskonałości

Baza danych opracowana przez ALLVIEW ma na celu mapowanie najbardziej znaczących i atrakcyjnych podmiotów dla studentów w sektorze drzewno-meblarskim w Europie w różnych zaangażowanych krajach.

01

Firmy, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwo wyższe

Interaktywna mapa przedstawia firmy, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucje szkolnictwa wyższego na poziomie europejskim zajmujące się wspieraniem doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz technicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym dla przemysłu meblarskiego.

02

Model roboczy

Celem jest stworzenie modelu roboczego, który ułatwi młodym ludziom wejście na rynek pracy poprzez wypełnienie luki między potrzebami firm a ekosystemem szkoleniowym w przemyśle drzewnym i meblarskim.

03

Wykwalifikowana siła robocza

Ułatwi to studentom znalezienie pracy lub specjalistycznego wykwalifikowanego szkolenia, a także poprawi podaż wykwalifikowanej siły roboczej.

04

Przydatne narzędzie

Europejskie powołanie projektu i bazy danych sprawia, że mapa jest użytecznym narzędziem do poszerzania horyzontów studentów w sektorze, który rozwija się w całej Europie.

Mapę można przeglądać, wyszukując

Klikając na symbol, można zobaczyć istotne informacje o VET / HE lub firmie i jej kontaktach.

Mapa jest stale aktualizowana zgodnie z rozwojem branży mebli drewnianych, bądź na bieżąco!

Centra kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego

W przypadku VET / HE dostępne są takie informacje, jak proponowane kursy związane z sektorem i odpowiednie poziomy EQF.

Czy jesteś instytucją VET / HE i chciałbyś zostać włączony do bazy danych? 

Firmy

O firmach można znaleźć istotne informacje, takie jak sektor, do którego należą, liczba pracowników, obroty i wiele innych.

 

Czy jesteś instytucją VET / HE i chciałbyś zostać włączony do bazy danych?