Lesnopredelovalna in pohištvena podjetja ter centri za visokošolsko izobraževanje in usposabljanje v Evropi – mreža odličnosti

Namen podatkovne zbirke, ki jo je razvil ALLVIEW, je prikazati najpomembnejše in najbolj privlačne subjekte za študente v lesnopredelovalnem sektorju v Evropi v različnih vključenih državah.

01

Podjetja, ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visokošolski zavodi

Na interaktivnem zemljevidu so prikazana podjetja, ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visokošolske ustanove na evropski ravni, ki se posvečajo podpori odličnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter tehničnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za pohištveno industrijo.

02

Delovni model

Cilj je ustvariti delovni model, ki bo mladim olajšal vstop na trg dela z zapolnitvijo vrzeli med potrebami podjetij in izobraževalnim ekosistemom v lesni in pohištveni industriji.

03

Usposobljena delovna sila

Tako bodo dijaki lažje našli zaposlitev ali specializirano kvalificirano usposabljanje, kar bo izboljšalo tudi ponudbo kvalificirane delovne sile.

04

Uporabno orodje

Zaradi evropske naravnanosti projekta in podatkovne zbirke je zemljevid uporabno orodje za širjenje obzorij študentov o sektorju, ki se razvija po vsej Evropi.

Po zemljevidu lahko brskate z iskanjem

S klikom na simbol si lahko ogledate ustrezne informacije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju/visokošolskem izobraževanju ali podjetju in njegovih kontaktih.

Zemljevid se nenehno posodablja in sledi razvoju lesne pohištvene industrije, ostanite z nami!

Centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visokošolski centri

Za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visokošolsko izobraževanje so na voljo informacije, kot so predlagani s sektorjem povezani tečaji in ustrezne ravni EOK.

Ali ste ustanova poklicnega izobraževanja in usposabljanja/visokošolskega izobraževanja in bi želeli biti vključeni v podatkovno zbirko? 

Podjetja

O podjetjih boste našli ustrezne informacije, kot so sektor, ki mu pripadajo, število zaposlenih, promet in še veliko več.

 

Ali ste ustanova za poklicno izobraževanje in usposabljanje/visokošolsko izobraževanje in želite biti vključeni v zbirko podatkov?