Skupaj gradimo “Center poklicne odličnosti” za evropsko lesno industrijo.

To je glavni cilj projekta ALLVIEW.

O Projektu

Projekt ALLVIEW – kot center poklicne odličnosti – je nova nadnacionalna platforma za sodelovanje, ki povezuje partnerje v lesnem sektorju z operativnimi cilji na regionalni, nacionalni in evropski ravni. S projektom ALLVIEW stremimo k inovativnemu pristopu za posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Centri poklicnih odličnosti (CoVEs)

Cilj centrov poklicne odličnosti (CoVE) je spodbujanje inovacij in odličnosti v poklicnem izobraževanju ter usposabljanju tako, da združuje širok nabor lokalnih partnerjev. Končni cilj je zagotoviti visokokakovostne poklicne veščine, podpirati podjetniške dejavnosti, razširjati inovacije ter delovati kot središča znanja in inovacij za podjetja, zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP).

Partnerji projekta Allview

22 partnerjev iz 8 držav skupaj gradi platformo “Center poklicne odličnosti” (CoVE) za evropsko lesno in pohištveno industrijo. Cilj projekta ALLVIEW, ki ga podpira Evropska komisija, je posodobiti poklicno izobraževanje in usposabljanje s povezovanjem partnerjev iz lesne in pohištvene industrije v različnih državah.

Partnerstvo ALLVIEW sestavljajo združenja in zveze lesne in pohištvene industrije v Evropi, ponudniki in organi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, sektorski raziskovalni in inovacijski centri ter drugi strokovnjaki. Vsak od njih prinaša svojo specializacijo. Na ta način ustvarjamo dodano vrednost za lesni in pohištveni sektor v EU.