Projektno srečanje v Milanu in Lentate sul Seveso: Triumf evropskega sodelovanja

May 31, 2024

28. in 29. maja 2024 sta Milano in Lentate sul Seveso postala živahni središči projekta ALLVIEW, saj sta gostila ključno srečanje na sedežu Federlegno Arredo (FLA) in ASLAM. Na tem dogodku se je zbralo 22 organizacij iz vse Evrope z več kot 50 predstavniki z namenom pregleda doseženega napredka in načrtovanja zadnjih faz projekta.

Prvi dan je potekal na glavnem sedežu podjetja Federlegno Arredo v Milanu. Udeležence so toplo pozdravili predstavniki CETEM, FLA in ASLAM. To srečanje je bilo pomembna priložnost za razpravo o splošnem upravljanju projekta, pregled zadnjih doseženih mejnikov in že opravljenih rezultatov. Poleg tega so bile pregledane nerešene naloge in prihajajoči roki, s posebnim poudarkom na pripravi končnega poročila in finančnem upravljanju. Razprava je vključevala tudi pregled naslednjih plačil in končnega stanja, s čimer je bilo zagotovljeno, da so bili vsi partnerji usklajeni glede ključnih finančnih vprašanj za zaključek projekta.

Ključni vidik srečanja je bila poglobljena razprava o kakovosti in učinku projekta, ki jo je vodil AMBIT. Nato so bile obravnavane posodobitve in najnovejši razvoj platforme projekta, ki jih je predstavil UPCT. To je privedlo do zanimivega zasedanja, posvečenega povezovanju virov platforme z drugimi rezultati projekta, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena virtualni mobilnosti in povezavi z zvezo New European Bauhaus Academy Alliance; te teme so obravnavali AMUEBLA, FLA in INNOVAWOOD.

Dan se je zaključil s partnersko večerjo, ki je bila dragocena priložnost za krepitev vezi med udeleženci v neformalnem in družabnem okolju.

Drugi dan se je srečanje preselilo v Lentate sul Seveso, na akademijo Artwood. Dan se je začel z ogledom akademije, ki mu je sledila vrsta predstavitev in razprav, osredotočenih na zadnje korake različnih delovnih paketov. Obravnavane so bile teme, kot so preostale seje o mobilnosti in vključevanje tretjih oseb, s ciljem čim bolj povečati učinek pobud za mobilnost. EURADA je udeležence seznanila s končnim razvojem 6. delovnega paketa, CEIPES pa je vodil razpravo o razširjanju projekta in dejavnostih, ki so v teku.

Posebej pomemben trenutek je bil namenjen načrtovanju zaključne konference projekta in razpravi o dolgoročni trajnosti projekta ALLVIEW ter preučitvi možnosti ALLVIEW 2.0. Na tem zasedanju so aktivno in proaktivno sodelovali vsi prisotni, kar je poudarilo pomen nadaljnjega sodelovanja za prihodnost.

Srečanje se je zaključilo s prevozom udeležencev na letališča, s čimer sta se zaključila dva intenzivna, a izjemno produktivna dneva.

To srečanje je predstavljalo temeljni korak za projekt ALLVIEW, saj je poudarilo tesno sodelovanje med evropskimi partnerji in okrepilo skupno zavezanost k doseganju zastavljenih ciljev. Razprave in odločitve, sprejete v teh dveh dneh, bodo ključne za zagotovitev uspeha zadnjih faz projekta in postavitev temeljev za prihodnje pobude sodelovanja.