Prenosi 

Vsi prenosi v tem razdelku so v maternem jeziku, nekateri od njih so na voljo samo v angleščini, zanje si oglejte angleški del

D4.T3 Smernice za družbeno donosnost naložb (SROI)

Analiza SROI lahko izpolnjuje različne namene, saj se lahko uporablja za usmerjanje upravljavskih odločitev, kot orodje za strateško načrtovanje in izboljšanje, za sporočanje učinka in privabljanje naložb ali za sprejemanje naložbenih odločitev.

Namen tega dokumenta je pomagati podjetjem, da pri splošni obravnavi kakovosti dela upoštevajo tudi socialne vidike. Zlasti za podjetja, ki delajo s trajnostno surovino lesom, gresta vprašanje varovanja podnebja in socialnih vidikov z roko v roki. Tudi zato je pomembno, da se izdela dodana vrednost vključevanja in podobnih vprašanj za podjetje. Takšen pristop ni koristen le za samo podjetje, temveč se lahko celoten sektor pohištvene in lesne industrije predstavi kot trajnosten v splošnem in družbenem kontekstu.

D4.2 – Niz infografik za razlago dobrih praks za družbeno odgovornost podjetij v sektorju lesa in pohištva

D4.2 – Razvoj vodnika dobrih praks za družbeno odgovornost podjetij v lesnem in pohištvenem sektorju

Nabor evropskih dobrih praks in neformalnih metodologij za družbeno odgovornost podjetij v lesnem in pohištvenem sektorjuVsak partner, ki je sodeloval pri tej aktivnosti, je opravil poglobljeno raziskavo, da bi izpostavil dobre prakse na svojem območju, ki se nanašajo ne le na družbeno odgovornost podjetij, temveč tudi na lesni in pohištveni sektor, ki sta glavna cilja projekta ALLVIEW.Opredelitev dobrih praks služi več namenom. Najpomembneje je, da bo v okviru projekta zbirka dobrih praks dragocen vir učenja in navdiha za ponovitev za vsakega od partnerjev projekta, pa tudi za širšo evropsko javnost.Poleg dobrih praks je bila analizirana tudi vrsta nacionalnih neformalnih metodologij, ki jih lahko MSP uporabijo kot didaktično gradivo za svoje usposabljanje.

D6.1 – Regionalna SWOT analiza in kartiranje

Dokument je povzetek informacij, ki prikazujejo scenarij pohištvenega in lesnega sektorja v Slovenija, tako da je mogoče vzpostaviti skupno razumevanje industrijskega konteksta ter izobraževalnih vrzeli in povpraševanja po znanju in spretnostih.  Vsebina je rezultat raziskovalnega dela in sodelovanja z regionalnimi interesnimi skupinami.ALLVIEW – Opredelitev regionalnih in nacionalnih politik o dostopnosti oseb s posebnimi potrebami na področju družbene odgovornosti

Glavna tema tretjega poročila je vključevanje oseb s posebnimi potrebami in invalidov v delo in poklicno izobraževanje in usposabljanje. Njen cilj je povečati ozaveščenost o vključevanju oseb s posebnimi potrebami in invalidov v današnji družbi.
Dokument, ki je predstavljen tukaj, je angleška različica. Različice v nemščini, italijanščini, španščini, poljščini, slovenščini in nizozemščini bodo kmalu na voljo. Poročilo lahko prenesete tukaj

ALLVIEW – Opredelitev regionalnih in nacionalnih politik o vključevanju migrantov in beguncev v družbeno odgovornost gospodarskih družb za lesni in pohištveni sektor

To drugo poročilo obravnava kot glavno temo Vključevanje migrantov in beguncev v sektor lesa in pohištva.
Namen tega dokumenta je povečati ozaveščenost o vključevanju migrantov in beguncev v današnjo družbo. Poroča o vrsti politik, ki opisujejo razmere v različnih državah EU. Poročilo lahko prenesete tukaj

ALLVIEW – Opredelitev regionalnih in nacionalnih politik krožnega gospodarstva v družbeno odgovornih lesno-pohištvenih podjetjih (kratko poročilo)

Glavni cilj te naloge je analizirati stanje družbene odgovornosti podjetij v pohištvenem in lesnem sektorju v EU. Partnerski konzorcij je analiziral zakonodajna orodja, ki urejajo družbeno odgovornost podjetij v različnih evropskih državah. V raziskavi so bili upoštevani trije stebri družbene odgovornosti podjetij: trajnost, vključenost in dostopnost. Prvo poročilo je zdaj na voljo in zadeva družbeno odgovornost podjetij v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in krožnim gospodarstvom.
Kratko poročilo lahko prenesete tukaj