Downloads 

Alle downloads in dit gedeelte zijn in de moedertaal. Sommige downloads zijn alleen beschikbaar in het Engels. Raadpleeg hiervoor het gedeelte Engels

D4.T3 Richtlijn voor Social Return on Investment (SROI)

Een SROI-analyse kan verschillende doelen dienen: als leidraad voor managementkeuzes, als hulpmiddel voor strategische planning en verbetering, voor het communiceren van impact en het aantrekken van investeringen, of voor het nemen van investeringsbeslissingen.

Dit document is bedoeld om bedrijven te helpen ook rekening te houden met sociale aspecten in de algemene beschouwing van de kwaliteit van het werk. Vooral voor bedrijven die werken met de duurzame grondstof hout, gaan de kwesties van klimaatbescherming en sociale aspecten hand in hand. Ook daarom is het belangrijk om de toegevoegde waarde van integratie en soortgelijke kwesties voor een bedrijf uit te werken. Deze aanpak kan niet alleen gunstig zijn voor het bedrijf zelf, maar kan ook de hele sector van de meubel- en houtindustrie als duurzaam vertegenwoordigen in een algemene sociale context.

.

.

.

.

.

.

.

.

D4.2 – Een serie infographic om goede praktijken voor MVO in het hout en meubilair uit te leggen

 

D4.2 – Ontwikkeling van een gids van goede praktijken voor MVO in de hout- en meubelsector

Een reeks Europese goede praktijken en niet-formele methodologieën voor MVO in de hout- en meubelsector

Elke partner die aan deze activiteit deelnam, voerde een diepgaand onderzoek uit om de goede praktijken op hun grondgebied in kaart te brengen die niet alleen betrekking hebben op MVO maar ook op de hout- en meubelsector, het belangrijkste aandachtspunt van het ALLVIEW-project.

De identificatie van goede praktijken dient verschillende doelen. Het belangrijkste is dat de verzameling van goede praktijken in het kader van het project een waardevolle leer- en inspiratiebron voor navolging zal zijn, voor elk van de partners van het project, maar ook voor het grote Europese publiek.

Naast de goede praktijken is ook een reeks nationale niet-formele methodologieën geanalyseerd die door het MKB kunnen worden gebruikt als didactisch materiaal voor hun opleiding.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ALLVIEW – Identificatie van regionaal en nationaal beleid inzake de toegankelijkheid van mensen met speciale behoeften op het gebied van MVO voor de hout- en meubelsector

Het derde verslag heeft als hoofdthema de inclusie van mensen met speciale behoeften en handicaps in het werk en in beroepsonderwijs & -opleiding. Het doel is om het bewustzijn te vergroten over de inclusie van mensen met speciale behoeften en handicaps in de huidige samenleving. U kunt het rapport hier downloaden

ALLVIEW – Identificatie van regionaal en nationaal beleid inzake de inclusie van migranten en vluchtelingen in MVO voor de hout- en meubelsector

Dit tweede rapport heeft als hoofdthema Inclusie van migranten en vluchtelingen in de hout- en meubelsector. Dit document is bedoeld om het bewustzijn over inclusie van migranten en vluchtelingen in de samenleving te vergroten. In het rapport wordt er verslag gedaan van een reeks beleidsmaatregelen die de situatie in verschillende EU-landen beschrijven. U kunt het rapport hier downloaden:

ALLVIEW Identificatie van regionaal nationaal beleid inzake circulaire economie in MVO voor de hout- en meubelsector Kort verslag (NL)

Het hoofddoel van deze taak is het analyseren van de status van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de meubel- en houtsector in de EU. Het partnerconsortium heeft de wetgevingsinstrumenten geanalyseerd die MVO in verschillende Europese landen reguleren. In het onderzoek is rekening gehouden met de drie pijlers van MVO: duurzaamheid, inclusiviteit en toegankelijkheid. Het eerste rapport is nu beschikbaar en gaat over MVO in relatie tot afvalpreventie en circulaire economie.U kunt de korte versie hier downloaden

.

.

.

.