Over ons

Samen bouwen aan een “Centre of Vocational Excellence” voor de Europese hout- en meubelindustrie.

Dat is het hoofddoel van het ALLVIEW-project.

In de meeste Europese landen kampen we met dezelfde problemen in onze hout- en meubelindustrie: te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding die leidt tot de hout- of meubelsector. Of na hun opleiding gaan er te weinig door naar de sector zelf. Bovendien zijn er veel nieuwe, opkomende uitdagingen voor onze sector: digitalisering, industrie 4.0, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen… De meeste opleidingscentra in de EU hebben een goede, maar traditionele infrastructuur. Zo worden leerlingen en studenten nog te vaak opgeleid in de traditionele manier van houtbewerking en meubelproductie. Daarnaast zien we helaas vaak een gebrek aan innovatie en technologische ontwikkeling om de sociale en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden. Er is ook een tekort aan werknemers met deze nieuwe vaardigheden. Aan de andere kant doen bedrijven uitstekend werk op het gebied van digitalisering, groene businessmodellen en sociale inclusie… Daarom besloten 22 partners uit 8 landen samen te werken aan de bouw van een Centre of Vocational Excellence (CoVE) voor de Europese hout- en meubelindustrie. Met de steun van de Europese Commissie via Erasmus+ Kernactie 3 zetten we de bovengenoemde uitdagingen om in kansen om deze CoVE te ontwikkelen als de belangrijkste katalysator in het EU-beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding in onze sector. Het ALLVIEW-project – als Centre of Vocational Excellence – is een nieuw transnationaal samenwerkingsplatform dat partners binnen de hout- en meubelsector verbindt, met operationele doelstellingen op regionaal, nationaal en Europees niveau. Met het ALLVIEW-project streven we naar een innovatieve aanpak om het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding te moderniseren. Het ALLVIEW-consortium bestaat uit representatieve verenigingen en federaties van de hout- en meubelindustrie in Europa, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, autoriteiten voor beroepsonderwijs en -opleiding, onderzoeks- en innovatiecentra in de sector en andere deskundigen uit de hout- en meubelsector. Elk van hen brengt zijn/haar eigen gespecialiseerde expertise in die een meerwaarde creëert voor de hout- en meubelsector.

Een kader ontwikkelen, gebaseerd op kunstmatige intelligentie en machine learning, om toekomstige behoeften aan vaardigheden te voorspellen en loopbaanplanning voor te stellen (WP1)

Nieuwe curricula voor industrie 4.0, circulaire economie, ambient assisted living en maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkelen (WP2 + 4)

Nieuwe tools en lesmethoden ontwikkelen, met behulp van augmented en virtual reality en 3D-printen (WP3)

Een breed scala aan mobiliteitsacties voor studenten en docenten organiseren, via een Europees platform voor duaal leren en de ontwikkeling van een Europese gemeenschap voor duaal leren voor de houtbewerkings- en meubelindustrie (WP5)

Eeen blauwdruk opstellen voor samenwerking op het gebied van opleiding en onderwijs in de hout- en meubelsector in de EU (WP6)

De doelgroepen waar we ons op richten zijn

  1. Werkzoekenden
  2. Studenten in het hoger onderwijs (EQF 6 en hoger)
  3. Managers, leidinggevenden en medewerkers van hout- en meubelbedrijven in heel Europa.
  4. Studenten in technisch en beroepsonderwijs en -opleiding (beroepsonderwijs en -opleiding en TVET – EQF 4 en 5)