O Projektu

Skupaj gradimo “Center poklicne odličnosti” za evropsko lesno industrijo.

To je glavni cilj projekta ALLVIEW.

V večini evropskih držav se v lesni in pohištveni industriji soočamo z enakimi težavami: premalo mladih se odloča za tehnično izobrazbo, ki bi jih vodila v lesni ali pohištveni sektor. Po končanem izobraževanju pa se jih v tem sektorju premalo zaposli. Poleg tega je pred lesarskim sektorjem veliko novih izzivov: digitalizacija, industrija 4.0, krožno gospodarstvo, družbena odgovornost podjetij… Večina izobraževalnih centrov v EU ima dobro, vendar tradicionalno infrastrukturo. Tako se dijaki in študenti še vedno prepogosto usposabljajo na tradicionalen način obdelave lesa in proizvodnje pohištva. Na žalost opažamo tudi pomanjkanje inovacij in tehnološkega razvoja, ki bi se soočal z družbenimi in okoljskimi izzivi. Po drugi strani pa imamo podjetja, ki aktivno delajo na področju digitalizacije, zelenih poslovnih modelov in socialne vključenosti. Zato se je 22 partnerjev iz 8 držav odločilo, da bodo sodelovali pri vzpostavitvi centra poklicne odličnosti (CoVE) na področju lesne in pohištvene industrije. Ob podpori Evropske komisije prek programa ”Erasmus + Key Action 3” bodo zgoraj omenjene izzive spremenili v priložnosti za razvoj centra poklicne odličnosti kot glavnega katalizatorja politike EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v našem sektorju. Projekt ALLVIEW – kot center poklicne odličnosti – je nova nadnacionalna platforma za sodelovanje, ki povezuje partnerje v lesnem sektorju z operativnimi cilji na regionalni, nacionalni in evropski ravni. S projektom ALLVIEW stremimo k inovativnemu pristopu za posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. ALLVIEW sestavljajo reprezentativna združenja in zveze lesne industrije v Evropi, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU), strokovne institucije, ki podpirajo poklicno izobraževanja, sektorski raziskovalni in inovacijski centri ter drugi strokovnjaki iz lesnega sektorja. Vsak od njih prispeva svoje specializirano strokovno znanje, ki ustvarja dodano vrednost za lesni in pohištveni sektor.

Razviti okvir, ki temelji na umetni inteligenci in strojnem učenju, napovedovanju prihodnjih potreb po znanju in spretnostih ter načrtovanju poklicnih poti (WP1).

Razviti nove učne vsebine za industrijo 4.0, krožno gospodarstvo, ambientalno podprto življenje (Ambient Assisted Living) in družbeno odgovornost podjetij (WP2 + WP4).

Razviti nova orodja in metode poučevanja z uporabo razširjene in navidezne resničnosti ter 3D tiskanja (WP3).

Organizirati številne ukrepe mobilnosti tako za študente kot tudi učitelje prek evropske platforme za dualno učenje ter razviti evropsko skupnost za dualno učenje na področju lesnopredelovalne in pohištvene industrije (WP5).

Oblikovati načrt za sodelovanje na področju usposabljanja in izobraževanja v lesnem sektorju znotraj EU (WP6).

Ciljne skupine, na katere se osredotočamo so:

  1. iskalci zaposlitve.
  2. študenti visokošolskega izobraževanja (EQF 6 in višje).
  3. dijaki poklicnega in tehničnega izobraževanja (EQF 4 in 5).
  4. managerji, vodje in zaposleni v lesnih podjetjih po vsej Evropi.