Pliki do pobrania

D4.2 – Zestaw infografik wyjaśniających dobre praktyki CSR w branży drzewnej i meblarskiej

D4.2 – Zestaw infografik wyjaśniających dobre praktyki CSR w branży drzewnej i meblarskiej

Download PDF

D4.2 – Przewodnik dobrych praktyk CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

D4.2 – Przewodnik dobrych praktyk CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Zestaw europejskich dobrych praktyk i nieformalnych metodologii CSR w sektorze drzewnym i meblarskim.

Każdy partner, który brał udział w tym działaniu, przeprowadził dogłębne badanie, aby przedstawić dobre praktyki realizowane na swoim terytorium, dotyczące nie tylko CSR, ale także sektora drzewnego i meblarskiego, który jest głównym przedmiotem analiz projektu ALLVIEW.

Identyfikacja dobrych praktyk służy kilku celom. Szczególnie istotne, że w ramach projektu zbiór dobrych praktyk będzie cennym źródłem nauki i inspiracji do powielania dla każdego z partnerów projektu, ale także dla ogółu społeczeństwa europejskiego.

Oprócz dobrych praktyk przeanalizowano również szereg krajowych nieformalnych metodologii, które mogą być wykorzystywane przez MŚP jako materiał dydaktyczny do szkoleń.

Download PDF

D6.1 – Regionalna analiza i mapowanie SWOT

D6.1 – Regionalna analiza i mapowanie SWOT

Dokument jest podsumowaniem informacji, które rysują scenariusz sektora Furniture & Wood w Polska, tak aby można było ustalić wspólne rozumienie kontekstu przemysłowego, jak również braków edukacyjnych i zapotrzebowania na umiejętności.  Treść jest wynikiem prac badawczych i interakcji z Regionalnymi Grupami Interesariuszy.

Download PDF

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Pierwszy raport, opublikowany wcześniej, analizował politykę krajową i regionalną w różnych krajach europejskich na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematem przewodnim tego drugiego raportu jest Włączenie migrantów
i uchodźców do sektora drzewnego i meblarskiego.
Dokument ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat integracji migrantów
i uchodźców we współczesnym społeczeństwie. Przedstawia szereg polityk opisujących sytuację w różnych krajach UE. Raport można pobrać tutai

Download PDF

ALLVIEW – Wersja skrócona – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR

ALLVIEW – Wersja skrócona – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR

Głównym celem tego zadania jest analiza stanu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze meblarskim i drzewnym w UE. Konsorcjum partnerskie przeanalizowało narzędzia legislacyjne regulujące CSR w różnych krajach europejskich. W badaniu uwzględniono trzy filary CSR: zrównoważony rozwój, poczucie przynależności i dostępność. Pierwszy raport jest już dostępny i dotyczy CSR w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj możesz pobrać krótką raportu

Download PDF

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Trzeci raport ma za główny temat włączenie osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami do pracy i szkolenia VET. Ma na celu podniesienie świadomości na temat integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w dzisiejszym społeczeństwie.
Prezentowany tutaj dokument to wersje anglojęzyczne. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim i holenderskim. Raport można pobrać tutai

Download PDF