Pliki do pobrania 

Wszystkie pliki do pobrania w tej sekcji są w języku ojczystym, niektóre z nich są dostępne tylko w języku angielskim

D4.T3 Wytyczne dotyczące społecznego zwrotu z inwestycji (SROI)

Analiza SROI może spełniać szereg celów, ponieważ może być wykorzystywana do kierowania wyborami zarządczymi, jako narzędzie planowania strategicznego i doskonalenia, komunikowania wpływu i przyciągania inwestycji lub podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Niniejszy dokument ma na celu pomóc firmom w uwzględnieniu aspektów społecznych w ogólnej ocenie jakości pracy. Szczególnie dla firm, które pracują ze zrównoważonym surowcem drzewnym, kwestie ochrony klimatu i aspekty społeczne idą w parze. Również z tego powodu ważne jest wypracowanie wartości dodanej integracji i podobnych zagadnień dla firmy. Takie podejście może być nie tylko korzystne dla samej firmy, ale może również przedstawiać cały sektor przemysłu meblarskiego i drzewnego jako zrównoważony w ogólnym kontekście społecznym.


D4.2 – Zestaw infografik wyjaśniających dobre praktyki CSR w branży drzewnej i meblarskiej

D4.2 – Przewodnik dobrych praktyk CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Zestaw europejskich dobrych praktyk i nieformalnych metodologii CSR w sektorze drzewnym i meblarskim.

Każdy partner, który brał udział w tym działaniu, przeprowadził dogłębne badanie, aby przedstawić dobre praktyki realizowane na swoim terytorium, dotyczące nie tylko CSR, ale także sektora drzewnego i meblarskiego, który jest głównym przedmiotem analiz projektu ALLVIEW.

Identyfikacja dobrych praktyk służy kilku celom. Szczególnie istotne, że w ramach projektu zbiór dobrych praktyk będzie cennym źródłem nauki i inspiracji do powielania dla każdego z partnerów projektu, ale także dla ogółu społeczeństwa europejskiego.

Oprócz dobrych praktyk przeanalizowano również szereg krajowych nieformalnych metodologii, które mogą być wykorzystywane przez MŚP jako materiał dydaktyczny do szkoleń.

D6.1 – Regionalna analiza i mapowanie SWOT

Dokument jest podsumowaniem informacji, które rysują scenariusz sektora Furniture & Wood w Polska, tak aby można było ustalić wspólne rozumienie kontekstu przemysłowego, jak również braków edukacyjnych i zapotrzebowania na umiejętności.  Treść jest wynikiem prac badawczych i interakcji z Regionalnymi Grupami Interesariuszy.ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Trzeci raport ma za główny temat włączenie osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami do pracy i szkolenia VET. Ma na celu podniesienie świadomości na temat integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w dzisiejszym społeczeństwie. Prezentowany tutaj dokument to wersje anglojęzyczne. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim i holenderskim. Raport można pobrać tutai

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Pierwszy raport, opublikowany wcześniej, analizował politykę krajową i regionalną w różnych krajach europejskich na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematem przewodnim tego drugiego raportu jest Włączenie migrantów i uchodźców do sektora drzewnego i meblarskiego. Dokument ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat integracji migrantów i uchodźców we współczesnym społeczeństwie. Przedstawia szereg polityk opisujących sytuację w różnych krajach UE. Raport można pobrać tutai

ALLVIEW – Wersja skrócona – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR

Głównym celem tego zadania jest analiza stanu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze meblarskim i drzewnym w UE. Konsorcjum partnerskie przeanalizowało narzędzia legislacyjne regulujące CSR w różnych krajach europejskich. W badaniu uwzględniono trzy filary CSR: zrównoważony rozwój, poczucie przynależności i dostępność. Pierwszy raport jest już dostępny i dotyczy CSR w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj możesz pobrać krótką raportu