Pliki do pobrania

D6.1 – Regionalna analiza i mapowanie SWOT

D6.1 – Regionalna analiza i mapowanie SWOT

Dokument jest podsumowaniem informacji, które rysują scenariusz sektora Furniture & Wood w Polska, tak aby można było ustalić wspólne rozumienie kontekstu przemysłowego, jak również braków edukacyjnych i zapotrzebowania na umiejętności.  Treść jest wynikiem prac badawczych i interakcji z Regionalnymi Grupami Interesariuszy.

Download PDF

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Pierwszy raport, opublikowany wcześniej, analizował politykę krajową i regionalną w różnych krajach europejskich na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematem przewodnim tego drugiego raportu jest Włączenie migrantów
i uchodźców do sektora drzewnego i meblarskiego.
Dokument ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat integracji migrantów
i uchodźców we współczesnym społeczeństwie. Przedstawia szereg polityk opisujących sytuację w różnych krajach UE. Raport można pobrać tutai

Download PDF

ALLVIEW – Wersja skrócona – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR

ALLVIEW – Wersja skrócona – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR

Głównym celem tego zadania jest analiza stanu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze meblarskim i drzewnym w UE. Konsorcjum partnerskie przeanalizowało narzędzia legislacyjne regulujące CSR w różnych krajach europejskich. W badaniu uwzględniono trzy filary CSR: zrównoważony rozwój, poczucie przynależności i dostępność. Pierwszy raport jest już dostępny i dotyczy CSR w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj możesz pobrać krótką raportu

Download PDF

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Trzeci raport ma za główny temat włączenie osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami do pracy i szkolenia VET. Ma na celu podniesienie świadomości na temat integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w dzisiejszym społeczeństwie.
Prezentowany tutaj dokument to wersje anglojęzyczne. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim i holenderskim. Raport można pobrać tutai

Download PDF