Projectbijeenkomst in Milaan en Lentate sul Seveso: Een triomf van Europese samenwerking

May 31, 2024

Op 28 en 29 mei 2024 werden Milaan en Lentate sul Seveso de bruisende centra van het ALLVIEW-project, waar een cruciale bijeenkomst plaatsvond in het hoofdkwartier van Federlegno Arredo (FLA) en ASLAM. Dit evenement bracht 22 organisaties uit heel Europa samen, met meer dan 50 vertegenwoordigers, met als doel de geboekte vooruitgang te evalueren en de laatste fasen van het project te plannen.

De eerste dag vond plaats in het hoofdkantoor van Federlegno Arredo in Milaan. De deelnemers werden hartelijk verwelkomd door vertegenwoordigers van CETEM, FLA en ASLAM. Deze bijeenkomst vormde een belangrijke gelegenheid om het algemene beheer van het project te bespreken, waarbij de laatst bereikte mijlpalen en de reeds voltooide deliverables de revue passeerden. Daarnaast werden de hangende taken en komende deadlines onderzocht, met bijzondere aandacht voor de voorbereiding van het eindrapport en het financieel beheer. De bespreking omvatte ook een overzicht van de volgende betalingen en het eindsaldo, zodat alle partners op één lijn zaten wat betreft de cruciale financiële kwesties voor de afsluiting van het project. 

Een belangrijk aspect van de bijeenkomst was de diepgaande discussie over de kwaliteit en de impact van het project, geleid door AMBIT. Vervolgens werden updates en recente ontwikkelingen van het projectplatform besproken, gepresenteerd door UPCT. Dit leidde tot een interessante sessie gewijd aan de integratie van de middelen van het platform met andere projectresultaten, met bijzondere aandacht voor virtuele mobiliteit en de verbinding met de New European Bauhaus Academy Alliance, onderwerpen die werden behandeld door AMUEBLA, FLA en INNOVAWOOD.

De dag werd afgesloten met een partnerdiner, een waardevolle gelegenheid om de banden tussen de deelnemers aan te halen in een informele en gezellige sfeer.

Op de tweede dag verhuisde de bijeenkomst naar Lentate sul Seveso, op de Artwood Academie. De dag begon met een rondleiding door de academie, gevolgd door een reeks presentaties en discussies over de laatste stappen van de verschillende werkpakketten (WP’s). Onderwerpen zoals de resterende mobiliteitssessies en de betrokkenheid van derden kwamen aan bod, met als doel de impact van mobiliteitsinitiatieven te maximaliseren. EURADA praatte de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen van WP6, terwijl CEIPES de discussie leidde over de verspreiding van het project en de lopende activiteiten.

Een bijzonder belangrijk moment was gewijd aan de planning van de slotconferentie van het project en de discussie over de duurzaamheid van ALLVIEW op lange termijn, waarbij de mogelijkheid van een ALLVIEW 2.0 werd onderzocht. Aan deze sessie werd actief en proactief deelgenomen door alle aanwezigen, wat het belang onderstreepte om te blijven samenwerken aan de toekomst.

De bijeenkomst werd afgesloten met de transfer van de deelnemers naar de luchthavens, waarmee twee intensieve maar uiterst productieve dagen werden afgesloten.

Deze bijeenkomst vormde een fundamentele stap voor het ALLVIEW-project en benadrukte de sterke samenwerking tussen de Europese partners en de gemeenschappelijke inzet om de gestelde doelen te bereiken. De discussies en beslissingen die tijdens deze twee dagen werden genomen, zullen van cruciaal belang zijn om het succes van de laatste fasen van het project te verzekeren en de basis te leggen voor toekomstige samenwerkingsinitiatieven.