Opolnomočenje mladih za njihovo prihodnjo poklicno pot: Rezultati raziskave Itinere 2024

Apr 18, 2024

Itinere, ki je 16. aprila 2024 potekal v dvorani Auditorio El Batel v Cartageni, je bil več kot le dogodek. Itinere, ki ga je organiziral mestni svet Cartagene, je bil namenjen opolnomočenju mladih z zagotavljanjem orodij in virov za sprejemanje informiranih odločitev o svoji prihodnosti. Evropski projekt ALLVIEW, pionirska pobuda, katere cilj je premostiti vrzel med poklicnim izobraževanjem in razvijajočimi se trgi dela, je izkoristil to izjemno priložnost in v Španiji organiziral svoj drugi predstavitveni dogodek.  

Eden od vrhuncev dogodka je bila delavnica “Orodja in viri EU za strokovni razvoj (ALLVIEW)”, ki sta jo vodila Maria Victoria Bueno Delgado in Juan Antonio Madrid Mendoza iz UPCT oziroma SEF. Namen delavnice je bil seznaniti udeležence z evropskimi standardi za jezikovno in poklicno izobraževanje in usposabljanje ter poudariti pomen virov, kot so podatkovna zbirka ESCO, predloga Europass in platforma ALLVIEW.  

Na interaktivnih srečanjih in praktičnem usposabljanju so udeleženci pridobili praktično znanje o tem, kako napisati privlačen Europass življenjepis, opredelili ustrezna znanja in kompetence ter načrtovali prilagojeno učno pot za poklicno napredovanje. Delavnice se je udeležila raznolika skupina 17 oseb, med katerimi so bili učenci, učitelji, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter predstavniki vladnih agencij. Njihova aktivna udeležba je poudarila pomen in vpliv projekta ALLVIEW pri oblikovanju prihodnosti poklicnega izobraževanja. Povratne informacije udeležencev so bile izjemno pozitivne, saj jih je 80 % izrazilo veliko zadovoljstvo z delavnico. Posebno zanimanje je vzbudila platforma ALLVIEW, saj je 60 % udeležencev izjavilo, da se jim zdi še posebej privlačna in da bi jo priporočili drugim.  

Poleg delavnice je bila na Itinere 2024 postavljena posebna stojnica projekta ALLVIEW, na kateri so udeleženci lahko raziskali platformo ter izvedeli več o njenih ciljih in rezultatih. Ta prisotnost je dodatno povečala ozaveščenost in vključenost v projekt ter spodbudila več mladih, da se prijavijo in uporabijo platformo ter raziščejo njene storitve.  

Ta dogodek kaže na vse večje navdušenje in zanimanje za prizadevanja za posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki dijakom zagotavlja spretnosti in znanje, potrebne za uspeh na različnih področjih, vključno s proizvodnjo pohištva in lesa. Skratka, Itinere 2024 je več kot le dogodek, ki mladim daje priložnost, da si sami začrtajo pot v boljšo prihodnost, saj na njem sodeluje več kot 4 000 ljudi.