Wspieranie młodych ludzi w ich przyszłej karierze: Wyniki Itinere 2024

Apr 18, 2024

Itinere, które odbyło się w Auditorio El Batel w Kartagenie 16 kwietnia 2024 r., było czymś więcej niż tylko wydarzeniem. Zorganizowany przez Radę Miasta Kartageny, Itinere miał na celu wzmocnienie pozycji młodych ludzi poprzez zapewnienie im narzędzi i zasobów do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich przyszłości. Europejski projekt ALLVIEW, pionierska inicjatywa mająca na celu wypełnienie luki między kształceniem zawodowym a rozwijającymi się rynkami pracy, wykorzystał tę niezwykłą okazję i zorganizował drugie wydarzenie w Hiszpanii.  

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia były warsztaty “Narzędzia i zasoby UE na rzecz rozwoju zawodowego (ALLVIEW)” moderowane przez Marię Victorię Bueno Delgado i Juana Antonio Madrida Mendozę; odpowiednio z UPCT i SEF. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z europejskimi standardami w zakresie kształcenia i szkolenia językowego i zawodowego, podkreślając znaczenie zasobów, takich jak baza danych ESCO, szablon Europass i platforma ALLVIEW.  

Dzięki interaktywnym sesjom i praktycznym szkoleniom uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat pisania atrakcyjnego CV Europass, zidentyfikowali odpowiednie umiejętności i kompetencje oraz zaplanowali spersonalizowaną ścieżkę kariery. W warsztatach wzięła udział zróżnicowana grupa 17 osób, w tym uczniowie, nauczyciele, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawiciele agencji rządowych. Ich aktywny udział podkreślił znaczenie i wpływ projektu ALLVIEW na kształtowanie przyszłości kształcenia zawodowego. Informacje zwrotne od uczestników były w przeważającej mierze pozytywne, a 80% wyraziło wysokie zadowolenie z warsztatów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się platforma ALLVIEW, którą 60% uczestników uznało za szczególnie atrakcyjną i poleciłoby ją innym.  

Oprócz warsztatów, w ramach Itinere 2024 zorganizowano specjalne stoisko projektu ALLVIEW, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z platformą i dowiedzieć się więcej o jej celach i wynikach. Obecność ta dodatkowo zwiększyła świadomość i zaangażowanie w projekt, zachęcając więcej młodych ludzi do zarejestrowania się i korzystania z platformy w celu poznania jej usług.  

Wydarzenie to pokazuje rosnący entuzjazm i zainteresowanie wysiłkami na rzecz modernizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, zapewniając uczniom umiejętności i wiedzę, których potrzebują, aby odnieść sukces w różnych dziedzinach, w tym w produkcji mebli i drewna. Podsumowując, Itinere 2024 to coś więcej niż tylko wydarzenie dające młodym ludziom możliwość wytyczenia własnej ścieżki do lepszej przyszłości, w którym uczestniczy ponad 4000 osób.