Jonge mensen voorbereiden op hun toekomstige loopbaan: Resultaten van Itinere 2024

Apr 18, 2024

Itinere, gehouden in het Auditorio El Batel in Cartagena op 16 april 2024, was meer dan zomaar een evenement. Itinere werd georganiseerd door het gemeentebestuur van Cartagena en had als doel jongeren mondiger te maken door ze de middelen te geven om weloverwogen beslissingen te nemen over hun toekomst. Het Europese ALLVIEW-project, een baanbrekend initiatief om de kloof tussen beroepsonderwijs en zich ontwikkelende arbeidsmarkten te overbruggen, greep deze opmerkelijke kans aan en organiseerde zijn tweede evenement in Spanje.  

Een van de hoogtepunten van het evenement was de workshop “EU Tools and Resources for Professional Development (ALLVIEW)” gemodereerd door Maria Victoria Bueno Delgado en Juan Antonio Madrid Mendoza; respectievelijk van UPCT en SEF. De workshop was bedoeld om deelnemers vertrouwd te maken met de Europese normen voor taal- en beroepsonderwijs en -opleiding, waarbij het belang van hulpmiddelen zoals de ESCO-database, het Europass-sjabloon en het ALLVIEW-platform werd benadrukt.  

Door middel van interactieve sessies en praktische training kregen de deelnemers praktische kennis over het schrijven van een aantrekkelijk Europass CV, identificeerden ze relevante vaardigheden en competenties en planden ze een persoonlijk leertraject voor loopbaanontwikkeling. De workshop werd bijgewoond door een diverse groep van 17 mensen, waaronder studenten, docenten, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleidingen en vertegenwoordigers van overheidsinstanties. Hun actieve deelname onderstreepte de relevantie en impact van het ALLVIEW-project bij het vormgeven van de toekomst van het beroepsonderwijs. De feedback van de deelnemers was overweldigend positief, waarbij 80% aangaf zeer tevreden te zijn over de workshop. Het ALLVIEW-platform trok bijzondere belangstelling: 60% van de deelnemers gaf aan dat ze het bijzonder aantrekkelijk vonden en het aan anderen zouden aanbevelen.  

Naast de workshop was er in Itinere 2024 een speciale stand voor het ALLVIEW-project, waar deelnemers het platform konden verkennen en meer te weten konden komen over de doelen en resultaten. Deze aanwezigheid vergrootte het bewustzijn en de betrokkenheid bij het project en moedigde meer jongeren aan om zich aan te melden en het platform te gebruiken om de diensten te verkennen.  

Dit evenement toont het groeiende enthousiasme en de groeiende belangstelling voor de inspanningen om beroepsonderwijs en -opleiding te moderniseren, zodat studenten de vaardigheden en kennis verwerven die ze nodig hebben om te slagen in een verscheidenheid aan vakgebieden, waaronder meubel- en houtproductie. Kortom, Itinere 2024 is meer dan alleen een evenement dat jongeren de kans geeft om hun eigen weg naar een betere toekomst uit te stippelen, met meer dan 4.000 deelnemers.