CEIPES koordynuje warsztaty na temat CSR w projekcie ALLVIEW

Apr 11, 2024

W dniu 8 kwietnia 2024 r. CEIPES zorganizował warsztaty poświęcone czwartemu pakietowi roboczemu (WP4) projektu ALLVIEW, skoncentrowanemu na społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wydarzenie odbyło się w Białej Sali w siedzibie Włoskiej Szkoły Filmowej i wzięło w nim udział wiele firm z sektora meblarskiego i drzewnego, a także interesariusze zaangażowani w integrację społeczną osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w miejscu pracy i edukacji.
 
Warsztaty stanowiły kluczową okazję do zbadania wdrażania CSR w konkretnym sektorze i przeprowadzenia dochodzenia w sprawie jego przyjęcia wśród uczestniczących firm. Po przeglądzie działań prowadzonych w ramach projektu ALLVIEW, uwaga skupiła się na CSR, podkreślając jego znaczenie i korzyści dla przedsiębiorstw.
 
Kierownik projektu CEIPES poprowadził uczestników przez analizę koncepcji CSR, podkreślając możliwości, jakie oferuje pod względem wartości dodanej. Ten wstępny krok położył podwaliny pod identyfikację dwóch firm, które będą miały okazję uczestniczyć w programie coachingowym w nadchodzących miesiącach.
 
Program szkoleniowy CSR, oparty na kryteriach jakościowych, umożliwi zaangażowanym firmom zdobycie umiejętności i praktyk mających na celu wspieranie pozytywnego wpływu społecznego w ich działalności. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko zapewnienie korzyści poszczególnym zaangażowanym firmom, ale także promowanie szerszego pozytywnego wpływu społecznego w społeczności pracowniczej i edukacyjnej.
 
Program warsztatów wyglądał następująco:
 
Powitanie otwierające
 
  • Krótkie wprowadzenie do projektu ALLVIEW
  • Prezentacja zaangażowanych partnerów
  • Opis prac przeprowadzonych w ramach pakietu roboczego CSR WP4
  • Przegląd niektórych dobrych praktyk na poziomie europejskim
  • Dogłębna dyskusja na temat koncepcji CSR i dobrowolnego uczestnictwa w drugiej fazie prac
 
Wydarzenie stanowiło kluczowy moment do wymiany wiedzy i doświadczeń między firmami z sektora, a także okazję do promowania większej świadomości i przestrzegania zasad CSR. Aktywny udział interesariuszy pokazał znaczenie i istotność tematu integracji społecznej w kontekście miejsca pracy i edukacji.
 
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu i jego kont w mediach społecznościowych: Facebook,Instagram,Twitter iLinkedIn.
 
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film promocyjny projektu!