Wzmocnienie pozycji regionalnych firm meblarskich: Uruchomienie programu szkoleniowego CSR – Wspólna Wartość

Feb 14, 2024

Dążąc do wspierania zrównoważonych praktyk i zwiększania konkurencyjności w regionalnym sektorze meblarskim, AMBIT przewodził wstępny warsztat regionalny w ramach WP4 – T4.4. Warsztaty, które odbyły się 26 września 2023 r., stanowiły inaugurację programu szkoleniowego CSR-Shared Value. Mając na celu wprowadzenie regionalnych firm w sesje coachingowe mające na celu opracowanie i wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i udziałem.
W warsztatach wzięło udział czterdziestu profesjonalistów z różnych firm zajmujących średnie i najwyższe stanowiska kierownicze.
Program obejmował kluczowe elementy, takie jak:
Warsztaty rozpoczęły się od ciepłego powitania wszystkich uczestników, które nadało ton nadchodzącej sesji pełnej współpracy i zaangażowania. Gdy uczestnicy się zadomowili, zwrócono uwagę na informowanie firm członkowskich AMBIT o podstawowych koncepcjach programu. Segment ten służył zapoznaniu uczestników z nadrzędnymi celami, strukturą i przewidywanymi korzyściami programu szkoleniowego CSR-Shared Value, kładąc solidne podwaliny pod przyszłe dyskusje.
Prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów z R4S, firmy konsultingowej znanej z doświadczenia w zakresie CSR i certyfikacji B Corp, warsztaty zagłębiły się w dogłębną analizę zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy zanurzyli się w wieloaspektowej dyskusji obejmującej wymiar ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, podkreślając integralną rolę CSR w napędzaniu innowacji i zwiększaniu konkurencyjności w sektorze produkcji mebli. Centralnym punktem dyskursu było wyjaśnienie Wspólnej Wartości (Shared Value), wyjaśniając jej symbiotyczny związek z CSR i jej potencjał do pobudzania pozytywnych zmian zarówno w organizacjach, jak i społecznościach.
Podczas warsztatów przedstawiono skuteczne inicjatywy CSR podejmowane przez regionalne i krajowe firmy, pokazując wymierne korzyści. Ponadto uczestnicy zapoznali się z certyfikatem B Corp, wyjaśniając jego zalety dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju biznesu. Warsztaty obejmowały również sesje coachingowe w ramach projektu ALLVIEW, obejmujące interakcje online i twarzą w twarz, uzupełnione o stałe wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu spersonalizowanych strategii CSR.
Warsztaty przyniosły obiecujące rezultaty, a 23 uczestników reprezentujących 18 firm zobowiązało się do udziału w sesjach coachingowych. Sesje te mają obejmować około 25-30 godzin, sprzyjając głębszemu zrozumieniu zasad CSR i Wspólnej Wartości. Uczestnicy wyrazili uznanie dla przedstawionych spostrzeżeń, dostrzegając potencjalne korzyści dla swoich firm. Ponadto zobowiązali się do rozpowszechniania zdobytej wiedzy w swoich organizacjach, w szczególności wśród interesariuszy zaangażowanych w formułowanie strategii, rozwój produktów, marketing i innowacje w zakresie modeli biznesowych.
Dzięki pełnemu entuzjazmu zaangażowaniu i solidnym fundamentom stworzonym podczas warsztatów, podróż w kierunku integracji praktyk CSR w regionalnych firmach meblarskich wkracza na obiecującą drogę. W miarę jak uczestnicy biorą udział w sesjach coachingowych, prowadzonych przez AMBIT i podmioty współpracujące, wizja wspierania zrównoważonych praktyk biznesowych i wywierania pozytywnego wpływu społecznego w sektorze meblarskim staje się coraz bliższa realizacji.
Poprzez wspólne wysiłki i ciągłe wsparcie, AMBIT pozostaje zaangażowany we wspieranie regionalnych firm na ich drodze do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu.