Wzmocnienie pozycji firm przemysłu drzewnego dzięki warsztatom CSR: Krok w kierunku zrównoważonych działań

Feb 14, 2024

W celu promowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przemyśle drzewnym w Polsce, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) rozpoczęło kluczową fazę mającą na celu rozpowszechnianie informacji i wspieranie dyskusji na temat praktyk CSR. W ramach WP 4, Task 4, skupiono się na identyfikacji potencjalnych przedsiębiorstw i zapewnieniu wsparcia w celu wzmocnienia inicjatyw CSR. Niedawne warsztaty zorganizowane przez SITLiD stanowiły kamień milowy w tym przedsięwzięciu, gromadząc kluczowych interesariuszy i przedstawicieli branży, aby zagłębić się w sferę CSR.
Warsztaty zatytułowane “CSR – wprowadzenie” odbyły się 6 października 2023 r. w Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Trwające cztery godziny wydarzenie stanowiło okazję dla przedstawicieli wiodących firm z branży drzewnej, w tym DLH GLOBAL S.A. i MARDOM PRO, do podzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami.
DLH GLOBAL S.A., znaną z szerokiej obecności na polskim rynku i globalnej działalności, reprezentował Hubert Plichta, menedżer produktu. Z kolei MARDOM PRO, wiodącego producenta karniszy drewnianych, reprezentowali Joanna Groszkowska, Dyrektor HR oraz Jakub Gazda, Dyrektor Finansowy.
W warsztatach wzięli również udział wybitni goście, tacy jak eksperci akademiccy, w tym dr hab. Piotr Borysiuk, profesor SGGW i prof. Heorhiy Hrynyk, a także przedstawiciele SITLiD, wzbogacając dyskusje swoją wiedzą.
Warsztaty koncentrowały się na badaniu podstawowych filarów CSR, w szczególności skupiając się na gospodarce o obiegu zamkniętym, integracji migrantów i uchodźców oraz dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.
Opierając się na materiałach opracowanych w ramach WP 4, uczestnicy zagłębili się w regionalne/krajowe polityki dotyczące CSR, przeanalizowali dobre praktyki w sektorze drzewnym i meblarskim oraz omówili ramy dotyczące społecznego zwrotu z inwestycji.
DLH GLOBAL S.A. i MARDOM PRO podzieliły się cennymi spostrzeżeniami na temat działań CSR podejmowanych w ich firmach, rzucając światło na praktyczne wdrożenia i napotykane wyzwania. Wymiana doświadczeń położyła solidne fundamenty pod przyszłą współpracę i naukę.
Warsztaty posłużyły jako katalizator dla firm takich jak DLH GLOBAL S.A. i MARDOM PRO do jak najlepszego wykorzystania ich potencjału. Angażując się w sesje szkoleniowe i wykorzystując spostrzeżenia zebrane w ramach WP 4, firmy te będą mogły zwiększyć swoje wysiłki w zakresie CSR, pokonać bariery i dostosować swoje działania do zrównoważonych praktyk.
W miarę jak przemysł drzewny w Polsce rozwija się w kierunku coraz bardziej zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, inicjatywy takie jak warsztaty CSR prowadzone przez SITLiD odgrywają kluczową rolę. Poprzez wspieranie dialogu, dzielenie się najlepszymi praktykami i dostarczanie wskazówek, takie przedsięwzięcia torują drogę do bardziej inkluzywnego, świadomego środowiskowo i społecznie odpowiedzialnego krajobrazu branżowego. Podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga wspólnych działań, a warsztaty takie jak te służą jako ważny krok w tym kierunku.