Het “Pact for Skills” is een jaar later: 450 organisaties beloven meer dan 1,5 miljoen mensen in Europa om te scholen.

Het beschikken over de juiste vaardigheden is essentieel voor het succes van individuen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Het herstel van de Covid-19-pandemie heeft het tempo van de veranderingen in onze manier van leven, leren en werken en in onze loopbaan versneld. Het “Pact for skils” is opgezet om werkgevers, werknemers, openbare diensten voor arbeidsvoorziening, regionale overheden en anderen samen te brengen om vast te stellen welke vaardigheden in verschillende sectoren van de economie nodig zullen zijn om ervoor te zorgen dat we kunnen floreren in een groenere en digitale samenleving.
Vandaag viert het pact zijn eerste verjaardag. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd en de sterke allianties die zijn opgebouwd, creëren meer mogelijkheden voor mensen in de werkende leeftijd in heel Europa om nieuwe vaardigheden te leren en hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt en op het werk te verbeteren.

Belanghebbenden samenbrengen

Meer dan 450 organisaties uit alle lidstaten hebben zich aangemeld – en de gemeenschap groeit. Leden zijn onder meer
grote multinationals zoals Nestlé, SAP, Google, Cisco, Microsoft, Ford Europe en Hitachi Europe
lokale aanbieders van opleidingen
kamers van koophandel
kleine en middelgrote ondernemingen
sectorale clusters zoals AVASEAN cleantech in Spanje en mareFVG in Italië
regionale autoriteiten
vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden.
Wat betekent het om lid te zijn van het “Pact for Skills”?
Iedereen die zich bij het pact aansluit, verbindt zich tot een handvest om initiatieven voor hoogwaardige en inclusieve vaardigheden op te zetten en discriminatie en gelijke kansen te bestrijden.
Ze leggen ook voor hun partnerschap of organisatie concrete doelstellingen vast over wat ze willen doen om de vaardigheden te vergroten, bijvoorbeeld een verbintenis om
mensen in hun sector op te leiden
te investeren in bijscholing en omscholing
nieuwe opleidingsprogramma’s te ontwikkelen
de waarde van leren in hun organisatie en bij hun partners te bevorderen.
Na rondetafelgesprekken op hoog niveau met de drijvende krachten in de 14 “industriële ecosystemen” die in de EU-strategie voor de industrie zijn vastgesteld, beginnen er grootschalige samenwerkingsverbanden te ontstaan.
De eerste vijf samenwerkingsverbanden – in de automobielsector, micro-elektronica, lucht- en ruimtevaart en defensie, offshore hernieuwbare energie en scheepsbouw en maritieme technologie – hebben toezeggingen gedaan om meer dan 1,5 miljoen mensen in Europa bij te scholen en te herscholen. Zij werken ook aan manieren om nieuwe werknemers in hun sector aan te trekken en verzamelen informatie over toekomstige behoeften aan vaardigheden in samenwerking met de sociale partners van de EU.

Voorbeelden van wat er gebeurt

De Automotive Skills Alliance: meer dan 80 partners werken op 5 thematische gebieden die inspelen op een aantal van de dringendste factoren voor verandering in de automobielsector. De komende jaren zullen zij 700 000 mensen opleiden voor de mobiliteitsarbeiders van de toekomst.
Het MATES-project vormt een samenwerkingsverband in het kader van het “Pact for Skills” om talent aan te trekken en capaciteit op te bouwen in offshore hernieuwbare energie.
In de micro-elektronica zijn meer dan 50 bedrijven, O&O-hubs, onderwijsaanbieders en ngo’s samengekomen om een routekaart naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten op te stellen. Toegang tot de juiste vaardigheden zal DE factor zijn voor de hele halfgeleiderindustrie in de toekomst. Met het “Pact for Skills” werken de juiste partners samen om dat vaardigheidsvoordeel voor Europa echt te creëren” (Martin Stöckl, SVP People and Organization effectiveness, Infineon Technologies AG).
Het “Pact for Skills” is voor de sociale partners industriAll Europe en Ceemet een instrument om belanghebbenden voorbeelden van beste praktijken en middelen te geven om actie te ondernemen en de om- en bijscholing te intensiveren om de groene en digitale transitie tot een succes te maken. Wij zijn van cruciaal belang om de uitvoering van het “Pact for Skills” in de lidstaten te ondersteunen, aangezien daar het beleid inzake vaardigheden wordt ontwikkeld. Op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau anticiperen en beheren onze leden gezamenlijk de vaardigheids- en opleidingsbehoeften, ontwikkelen zij een vaardigheidsbeleid voor onze industrieën en organiseren zij opleidingen”.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, op onze website staan er nog veel meer.

Doe mee

Via het “Pact for Skills” brengt de Europese Commissie belanghebbenden samen om een cultuur van “lidelong learning” op het werk te creëren.
Het pact is een van de 12 speerpuntacties van de Europese “Skills Agenda” die de Commissie in juli 2020 heeft gepresenteerd.
De acties van de agenda, waaronder het “Pact for Skills”, vormen een beleidskader voor het behalen van de doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten.
Dit omvat de doelstelling op EU-niveau, die eerder dit jaar op de sociale top van Porto door de staatshoofden en regeringsleiders zijn overeengekomen, dat in 2030 ten minste 60% van de volwassenen jaarlijks een opleiding moet volgen.