”The Pact for Skills” eno leto pozneje: 450 organizacij se zavezuje, da bodo prekvalificirali več kot 1,5 milijona ljudi v Evropi

Za uspeh posameznika na hitro spreminjajočem se trgu dela so bistvenega pomena prave veščine. Okrevanje po pandemiji Covid-19 je pospešilo ritem sprememb, v tem kako živimo, se učimo in delamo, pa tudi v tem kako napredujemo v svoji karieri. Pakt za veščine je bil ustanovljen, da bi združil delodajalce, delavce, javne službe za zaposlovanje, regionalne oblasti ter druge, da bi ugotovili, katera znanja bodo potrebna v različnih sektorjih gospodarstva, da bomo lahko uspevali v bolj zeleni in digitalni družbi. 

Pakt danes praznuje svoj prvi rojstni dan. V zadnjem letu se je zgodilo veliko in že vzpostavljena močna zavezništva ustvarjajo več priložnosti za delovno sposobne ljudi po vsej Evropi, da se naučijo novih veščin in izboljšajo svoje možnosti na trgu dela in na delovnem mestu. 

Združevanje zainteresiranih strani 

Prijavilo se je več kot 450 organizacij iz vseh držav članic, skupnost pa še raste. Vključeni člani: 

velika multinacionalna podjetja, kot so Nestlé, SAP, Google, Cisco, Microsoft, Ford Europe in Hitachi Europe, 

lokalni ponudniki izobraževanja, 

gospodarske zbornice, 

mala, srednja in velika podjetja, 

sektorski grozdi, kot sta grozd čiste tehnologije AVASEAN v Španiji in grozd pomorske tehnologije »mareFVG« v Italiji, 

regionalne oblasti, 

predstavniki delodajalcev in sindikatov. 

Kaj pomeni biti član Pakta za veščine? 

Vsi, ki se pridružijo paktu, se zavežejo, da bodo gradili pobude za kakovostne in vključujoče veščine ter delali proti diskriminaciji in za enake možnosti. 

Prav tako so za svoje partnerstvo ali organizacijo določili konkretne cilje glede tega, kaj želijo narediti za izboljšanje veščine, na primer zavezanost k: 

usposabljanju ljudi v svojem sektorju, 

vlaganju v nadgradnjo in prekvalificiranje, 

razvijanju novih programov usposabljanja, 

spodbujanju vrednosti učenja v svoji organizaciji in pri svojih partnerjih. 

Po okroglih mizah na visoki ravni z akterji v 14 „industrijskih ekosistemih“, ki jih je opredelila industrijska strategija EU, se začenjajo pojavljati obsežna partnerstva. 

Prvih pet partnerstev v avtomobilski industriji, mikroelektroniki, vesoljski in obrambni industriji, obnovljivi energiji na morju ter ladjedelništvu in pomorski tehnologiji je objavilo zaveze in se zavezalo k nadgradnji in prekvalificiranju več kot 1,5 milijona ljudi v Evropi. Prav tako se ukvarjajo z načini, kako privabiti nove delavce v svojo industrijo in v sodelovanju s socialnimi partnerji EU zbirajo podatke o prihodnjih potrebah po znanju. 

Primeri partnerstev: 

Zveza avtomobilskih veščin šteje več kot 80 partnerjev, ki delujejo na 5 tematskih področjih, ki se odzivajo na nekatere najbolj pereče dejavnike sprememb v avtomobilskem sektorju. V prihodnjih letih bodo usposobili 700.000 ljudi za mobilnost delovne sile prihodnosti. 

Projekt MATES gradi partnerstvo v okviru Pakta za veščine za privabljanje talentov in izgradnjo zmogljivosti na področju obnovljivih virov energije na morju. 

Na področju mikroelektronike se je združilo več kot 50 podjetij, središč za raziskave in razvoj, ponudnikov izobraževanja in nevladnih organizacij, da bi postavili načrt za visoko kvalificirano delovno silo. „Dostop do pravih veščin bo v prihodnosti vrednost za celotno industrijo polprevodnikov. S Paktom za veščine imamo prave partnerje, ki sodelujejo, da bi resnično ustvarili prednost za Evropo« (Martin Stöckl, višji podpredsednik za učinkovitost ljudi in organizacijo, Infineon Technologies AG) 

Pakt za veščine je namenjen socialnima partnerjem industriAll Europe in Ceemet in služi kot orodje, ki deležnikom prikaže primere najboljših praks in nudi sredstva za ukrepanje ter pospeševanje izpopolnjevanja znanja in prekvalificiranje, s čimer bodo zeleni in digitalni prehodi uspešni. „Ključni smo pri podpori izvajanja Pakta za veščine v državah članicah, saj se tam razvijajo politike veščin. Na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni naši člani skupaj predvidevajo in upravljajo potrebe po veščinah in usposabljanju, razvijajo politike veščin za naše industrije in organizirajo usposabljanja. 

To je le nekaj primerov, veliko več jih je na naši spletni strani. 

 

Pridružite se Paktu za veščine! 

S Paktom za veščine Evropska komisija združuje deležnike za ustvarjanje kulture vseživljenjskega učenja na delovnih mestih. 

Pakt je Evropska Komisija predstavila julija 2020 in je eden od 12 vodilnih ukrepov evropske agendehttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en znanj in veščin. 

Ukrepi agende, vključno s paktom za veščine, določajo politični okvir za doseganje ciljev evropskega stebra socialnih pravic. 

Vključuje cilj na ravni EU, ki so ga v začetku leta na Socialnem Vrhu v Portu pozdravili voditelji držav in vlad, da bi moralo do leta 2030 vsaj 60 % odraslih vsako leto sodelovati v usposabljanju. 

Oglejte si kaj počnejo drugi, poiščite navdih in naredite naslednji korak tako, da se prijavite.