Prvi dogodek za spodbujanje sektorskega sodelovanja v Italiji

May 3, 2023

V okviru projekta ALLVIEW – Alliance of Centers of Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector (621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE) se je 27. aprila 2023 v prostorih CEIPES v Palermu odvil prvi tako imenovani »Roll out« dogodek, ki so ga organizirali italijanski projektni partnerji CEIPES, ASLAM in FederLegnoArredo. Dogodka so se udeležili predstavniki poklicnega in visokošolskega izobraževanja v lesarstvu ter predstavniki iz lesne in pohištvene industrije.
 
Projekt ALLVIEW je Erasmus+ projekt iz programa KA3 – Podpora za reformo politik, v katerem sodeluje 24 partnerskih organizacij iz različnih Evropskih držav, z različnimi znanji in izkušnjami.
 
Glavni cilj projekta je razviti sinergije znotraj sektorja lesne in pohištvene industrije ter spodbujati strokovno usposabljanje. V ta namen se bo oblikovala evropska mreža organizacij, ki bo prispevala k privlačnosti industrije in njenemu napredku.
 
Na dogodku so bili predstavljeni vsi dosedanji rezultati projekta, z osredotočenjem na platformo, ki temelji na umetni inteligenci, katera si prizadeva povezati ponudnike usposabljanja, lesna in pohištvena podjetja v Evropi ter vse, ki jih zanima delo z lesom in usposabljanje na tem področju. Poleg tega je bila predstavljena tudi “Knjižnica mešanega učenja” (Blended Learning Library) s številnimi učnimi gradivi, ki so povezana z družbeno odgovornostjo podjetij, industrijo 4.0 ter okolju prilagojenim podprtim bivanjem. Prav tako smo predstavili komplet ključnih omogočajočih tehnologij za poučevanje v lesnem sektorju, nabor izmenjav za učitelje in učence po Evropi ter načrt za nadaljnji razvoj lesnega sektorja.
 
V nadaljevanju je sledila predstavitev SWOT analize, ki so jo izvedli strokovnjaki iz sektorja. Analiza nam je omogočila boljšo definicijo priložnosti za širitev na tem področju ter identifikacijo morebitnih slabosti in groženj, ki lahko negativno vplivajo na te priložnosti. S tem smo pridobili dragocen vpogled v izzive in potenciale, s katerimi se soočamo v industriji.
 
Vodja projekta ALLVIEW je uvodoma predstavil najnovejšo politiko Evropske unije na področju industrije. Ta politika na splošno zagovarja krepitve industrije EU ter spodbuja trajnostno, odporno in digitalizirano gospodarstvo, ki ima potencial ustvarjanja novih delovnih mest. S tem si prizadeva za spodbujanje in podporo inovacijam ter konkurenčnosti evropskega gospodarstva v globalnem okolju.
 
V prihodnosti bo Evropska unija igrala ključno vlogo pri spodbujanju zelenih in digitalnih prehodov ter prispevala k razvoju inovativnih tehnologij, izdelkov, storitev, trgov in poslovnih modelov. Ta razvoj bo omogočil ustvarjanje novih delovnih mest, ki v trenutnem kontekstu še ne obstajajo. Pri opravljanju teh poklicev pa bo ključnega pomena pridobivanje novih znanj in spretnosti, saj se bodo zahteve in potrebe na trgu dela spreminjale.
 
V okviru našega srečanja smo se posvetili tudi evropski politiki na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Dne 24. novembra 2023 je Svet Evropske unije sprejel “Priporočila o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno enakost in odpornost”.
 
Priporočilo postavlja ključna načela za zagotavljanje prilagodljivega poklicnega izobraževanja, ki se hitro prilagaja potrebam na trgu dela in zagotavlja visoko kakovostne učne priložnosti tako za mlade kot odrasle.
 
Poudarek srečanja je bil tudi na širitvi prožnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, krepitev možnosti za učenje na delovnem mestu in vajeništva ter izboljšanje sistema zagotavljanja kakovosti.
 
Za spodbujanje teh reform Komisija podpira vzpostavitev centrov poklicne odličnosti (CoVE), ki povezujejo lokalne partnerje v razvoju “ekosistemov spretnosti”. Ta pristop bo prispeval k regionalnemu, gospodarskemu in družbenemu razvoju ter spodbujanju inovacij in strategij pametne specializacije.
 
Udeleženci so po koncu razprave podali predloge ukrepov, ki so bili predstavljeni kot priporočila EU za začetek reform v politikah obeh sektorjev – poklicnega izobraževanja in industrije. Ta priporočila bodo analizirana skupaj s priporočili drugih držav, da se poenoti strategije ukrepanja.
 
Po končani razpravi so se pojavile številne izhodiščne točke, ki bodo predstavljene kot priporočila Evropski uniji za začetek reforme v politikah tako poklicnega izobraževanja v sektorju, kot industrije.
 
Ta priporočila bodo podrobno analizirana skupaj s priporočili drugih držav, da se doseže enotna strategija za ukrepanje.
 
Če želite izvedeti več o projektu, vam priporočamo, da spremljate spletno stran projekta ter nas najdete na družbenih omrežjih, kot so  Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn.
 
Ponujamo vam ogled promocijskega videa projekta.