Het eerste Italiaanse Roll Out Event

May 3, 2023

Op 27 april 2023 nam het eerste Roll Out Event deel in CEIPES-faciliteiten (in Palermo), georganiseerd door de 3 Italiaanse partners van het project: CEIPES, ASLAM en FederLegnoArredo.
 
Dit evenement werd gehouden in het kader van het project ALLEVIEW – Alliance of Centers of Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector (621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE) en zag deelnemers uit verschillende vakgebieden VET, HE en industrie één met betrekking tot de hout- en meubelsector.
 
ALLVIEW is een project dat wordt uitgevoerd in het kader van het Erasmus+-programma KA3 – Ondersteuning voor beleidshervormingen. Het project wordt uitgevoerd dankzij de samenwerking van 24 partners uit verschillende Europese landen, achtergronden en expertises.
 
Het hoofddoel is sectorale synergieën te ontwikkelen om de groei van de beroepsopleiding voor de hout- en meubelsector te stimuleren en aantrekkelijker te maken, door de oprichting van een Europees netwerk van organisaties.
 
Tijdens het uitrolevenement werden alle resultaten gepresenteerd die het project tot nu toe heeft opgeleverd, en in het bijzonder: een platform op basis van AI dat mensen, opleidingsverstrekkers en bedrijven voor de Europese hout- en meubelindustrie met elkaar verbindt, een Blended Learning Library met materialen die inherent zijn aan MVO, industrie 4.0 en Ambient assisting living, een KET-kit voor lesgeven in de W&F-sector, een kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, een reeks mobiliteitsactiviteiten voor docenten en studenten in heel Europa en een blauwdruk in de F&W-sector.
 
Het materiaal werd op een zeer gedetailleerde manier geanalyseerd, om de deelnemers verschillende suggesties te geven en een solide basis te geven om een discussie te openen.
 
Op een tweede moment werd de SWOT-analyse gepresenteerd die werd uitgevoerd door de experts van de hout- en meubelsector om te begrijpen welke kansen er zijn om het veld uit te breiden en wat de zwakke punten of bedreigingen zijn die het kunnen beïnvloeden.
 
Maar om een solide discussie op gang te brengen, presenteren de projectmanagers van ALLVIEW ook het nieuwste EU-beleid over de industriële sector. In het algemeen is het industriebeleid van de EU gericht op het versterken van het concurrentievermogen van de EU-industrie en het bevorderen van een duurzamere, veerkrachtigere en gedigitaliseerde economie die banen creëert.
 
In de toekomst zal de EU-industrie een centrale rol spelen in de groene en digitale transitie en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten, diensten, markten en bedrijfsmodellen. Het zal nieuwe soorten banen creëren die nog niet bestaan en waarvoor nieuwe vaardigheden nodig zijn om ze uit te voeren.
 
Later werd ook het Europese beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding geanalyseerd. Op 24 november 2020 heeft de Raad van de Europese Unie een aanbeveling aangenomen over beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht.
 
In de aanbeveling worden de belangrijkste beginselen uiteengezet om ervoor te zorgen dat beroepsonderwijs en -opleiding flexibel zijn, zich snel aanpassen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en hoogwaardige leermogelijkheden bieden voor zowel jongeren als volwassenen.
 
Het legt ook sterk de nadruk op het vergroten van de flexibiliteit van beroepsonderwijs en -opleiding, het versterken van de mogelijkheden voor werkplekleren en leerlingplaatsen, en het verbeteren van de kwaliteitsborging.
 
De ontwikkeling van CoVE’s is fundamenteel in dit panorama. Om deze hervormingen te bevorderen, ondersteunt de Commissie centra van uitmuntendheid op het gebied van beroepsopleiding (CoVE’s) die lokale partners samenbrengen om “vaardigheidsecosystemen” te ontwikkelen, en zij zal bijdragen aan regionale, economische en sociale ontwikkeling, innovatie en strategieën voor slimme specialisatie.
 
Na de verschillende voorbeelden kwamen een aantal actiepunten naar voren die als aanbevelingen aan de EU moesten worden gepresenteerd om een hervorming van het beleid van de twee sectoren in gang te zetten: beroepsonderwijs en -opleiding en industrie.
 
Dergelijke aanbevelingen zullen vervolgens samen met die van andere landen worden geanalyseerd om tot één enkele actiestrategie te komen.
 
Voor meer informatie over het project kunt u de website van het project en de sociale media-accounts volgen:  Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
 
Bekijk de promotievideo van het project.