Pierwsze włoskie wydarzenie Roll Out

May 3, 2023

27 kwietnia 2023 r. w obiektach CEIPES (w Palermo) odbył się pierwszy roll-out zorganizowany przez 3 włoskich partnerów projektu: CEIPES, ASLAM i FederLegnoArredo.
Wydarzenie to odbyło się w ramach projektu ALLEVIEW – Sojuszu na rzecz budowy Centrum Doskonalenia Zawodowego w sektorze meblarskim i drzewnym (621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE) i zgromadziło uczestników z różnych dziedzin VET, HE i przemysłu związanego z sektorem drzewnym i meblarskim.
ALLVIEW to projekt realizowany w ramach programu Erasmus KA3 – Wsparcie reformy polityki. Projekt jest realizowany dzięki współpracy 24 partnerów z różnych krajów europejskich, środowisk i wiedzy.
Głównym celem jest rozwój synergii sektorowych, aby zachęcić do rozwoju szkoleń zawodowych dla sektorów drzewnego i meblarskiego oraz uczynić je bardziej atrakcyjnymi, poprzez stworzenie europejskiej sieci organizacji.
Podczas wydarzenia roll-out zaprezentowano wszystkie dotychczasowe rezultaty projektu, a w szczególności: platformę opartą na sztucznej inteligencji, która łączy ludzi, dostawców szkoleń i firmy dla europejskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego, Blended Learning Library z materiałami właściwymi dla CSR, przemysł 4.0 i Ambient Assisting Living, zestaw KET do nauczania w sektorze W&F, ramy odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej stanowiące przewodnik po zestawie mobilności dla nauczycieli i studentów w całej Europie oraz plan w sektorze F&W.
Materiały zostały bardzo szczegółowo przeanalizowane, aby dać uczestnikom różne sugestie i solidny grunt do rozpoczęcia dyskusji.
W drugiej części zaprezentowano analizę SWOT przeprowadzoną przez ekspertów z branży drzewnej i meblarskiej, aby zrozumieć, jakie są szanse na poszerzenie tej dziedziny, a jakie są słabe strony lub zagrożenia, które mogą na nią wpłynąć.
Ale, aby zbudować solidną dyskusję, kierownicy projektów ALLVIEW przedstawiają również najnowsze polityki UE dotyczące przemysłu. Ogólnie rzecz biorąc, polityka przemysłowa UE ma na celu wzmocnienie konkurencyjności przemysłu UE i promowanie bardziej zrównoważonej, odpornej i cyfrowej gospodarki, która tworzy miejsca pracy.
W przyszłości przemysł UE będzie odgrywał kluczową rolę w transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz przyczyni się do rozwoju nowych technologii, produktów, usług, rynków i modeli biznesowych. Stworzy nowe rodzaje miejsc pracy, które jeszcze nie istnieją i wymagają nowych umiejętności.
Później przeanalizowano również europejskie polityki dotyczące systemu VET. 24 listopada 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i elastyczności.
Zalecenie określa kluczowe zasady zapewniające elastyczność kształcenia i szkolenia zawodowego, szybkie dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy oraz zapewnianie wysokiej jakości możliwości uczenia się zarówno młodym ludziom, jak i dorosłym.
Kładzie również duży nacisk na zwiększenie elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększenie możliwości uczenia się w miejscu pracy i przyuczania do zawodu oraz poprawę zapewniania jakości.
Rozwój CoVEs ma fundamentalne znaczenie w tej panoramie. Rzeczywiście, aby promować te reformy, Komisja wspiera Centra Doskonalenia Zawodowego (CoVE), które zrzeszają lokalnych partnerów w celu rozwijania „ekosystemów umiejętności”, co przyczyni się do rozwoju regionalnego, gospodarczego i społecznego, innowacji i strategii inteligentnej specjalizacji.
Po szeregu rozmów wyłoniło się kilka punktów działań, które należy przedstawić jako zalecenia dla UE w celu zainicjowania reform w politykach dwóch sektorów: kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przemysłu.
Zalecenia te zostaną następnie przeanalizowane wraz z zaleceniami innych krajów w celu wypracowania jednej strategii działania.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, śledź stronę internetową projektu i jego konta w mediach społecznościowych:  Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.
Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt.