D6.1 – Regionalna analiza i mapowanie SWOT

Dokument jest podsumowaniem informacji, które rysują scenariusz sektora Furniture & Wood w Polska, tak aby można było ustalić wspólne rozumienie kontekstu przemysłowego, jak również braków edukacyjnych i zapotrzebowania na umiejętności.  Treść jest wynikiem prac badawczych i interakcji z Regionalnymi Grupami Interesariuszy.