ALLVIEW – Zbirka politik krožnega gospodarstva v Evropi

Aug 9, 2021

Konzorcij partnerjev projekta ALLVIEW z veseljem sporoča, da je prvo poročilo WP4. T1 – Opredelitev regionalnih/nacionalnih politik o družbeni odgovornosti podjetij je zdaj na voljo v razdelku za prenos na naši spletni strani Allview.eu Glavni cilj te naloge je analizirati stanje družbene odgovornosti podjetij v pohištvenem in lesnem sektorju v EU. Partnerski konzorcij je analiziral zakonodajna orodja, ki urejajo družbeno odgovornost podjetij v različnih evropskih državah. V raziskavi so bili upoštevani trije stebri družbene odgovornosti podjetij: trajnost, vključenost in dostopnost. Ta prvi dokument je prvi korak v okviru bolj zapletenega in izpopolnjenega dela. Zlasti bodo pripravljena tri različna poročila, katerih glavna tema je CSR v lesnem in pohištvenem sektorju. Prvo poročilo je zdaj na voljo in zadeva družbeno odgovornost podjetij v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in krožnim gospodarstvom. Naslednja dokumenta bosta posvečena tematiki migrantov in beguncev ter vključevanju invalidov na trg dela ter v izobraževanje in usposabljanje. Konzorcij partnerjev želi s to raziskavo povečati ozaveščenost o družbeni odgovornosti podjetij na evropski ravni, pri čemer ne upošteva le trajnostnih vidikov v zvezi z okoljskimi temami, ampak tudi vidike vključenosti in dostopnosti, ki so namenjeni širšemu krogu ljudi z manj priložnostmi: migranti, invalidi in osebe s socialno prikrajšanostjo na splošno. Dokument, ki je predstavljen tukaj, je v angleški različici. Prevedene različice nemščine, italijanščine, španščine, Poljske, slovenščine in nizozemščine bodo kmalu na voljo. Dolgo ali kratko poročilo lahko prenesete tukaj: Kratka različica Če vas zanima ali želite več informacij o projektu, lahko spremljate to spletno stran projekta ali enega od naših različnih kanalov družbenih medijev: FacebookInstagramTwitter in LinkedIn.