ALLVIEW — zbiór polityk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie

Konsorcjum partnerów projektu ALLVIEW z przyjemnością informuje, że pierwszy raport WP4. T1 – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR jest teraz dostępna w sekcji pobierania na naszej stronie internetowej Allview.eu

Głównym celem tego zadania jest analiza stanu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze meblarskim i drzewnym w UE. Konsorcjum partnerskie przeanalizowało narzędzia legislacyjne regulujące CSR w różnych krajach europejskich. W badaniu uwzględniono trzy filary CSR: zrównoważony rozwój, poczucie przynależności i dostępność.

Ten pierwszy dokument jest pierwszym krokiem do stworzenia bardziej złożonego
i rozbudowanego raportu. W szczególności opracowane zostaną trzy różne dokumenty, których głównym tematem będzie CSR w sektorze drzewnym
i meblarskim.

Pierwszy raport jest już dostępny i dotyczy CSR w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejne dwa dokumenty będą dotyczyły tematów migrantów i uchodźców oraz integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, oraz w edukacji i szkoleniach.

Dzięki tym badaniom konsorcjum partnerów chce zwiększyć świadomość dotyczącą CSR na poziomie europejskim, biorąc pod uwagę nie tylko zrównoważone aspekty dotyczące tematów środowiskowych, ale także aspekty poczucia przynależności
i dostępności, skierowane do szerszego grona osób o mniejszych szansach: migrantów, osób niepełnosprawnych i osób znajdujących się w ogólnie niekorzystnej sytuacji społecznej.

Prezentowany jest tutaj dokument w wersji angielskiej. Wkrótce dostępne będą przetłumaczone wersje: niemiecka, włoska, hiszpańska, polska, słoweńska
i holenderska.

Tutaj możesz pobrać krótką lub długą wersję raportu:

Wersja krótka

Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat projektu, możesz śledzić tę stronę internetową lub jeden z naszych kilku kanałów mediów społecznościowych: FacebookInstagramTwitter i LinkedIn.