Drugo transnacionalno srečanje projektnih partnerjev

Jun 7, 2021

2. junija 2021 so se konzorcijski partnerji projekta Allview sestali na 2. transnacionalnem srečanju, ki se je zaradi COVID-19 izvedel on-line. ALLVIEW – Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector (številka projekta: 621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE) je projekt, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+ KA3 – Support fot policy reform. Pri projektu sodeluje 22 partnerjev iz različnih evropskih držav, z različnimi izkušnjami in strokovnimi znanji. V projektu Allview se posvečamo zelo pomembni temi za današnji čas, in sicer vlogi, ki jo imajo centri strokovne odličnosti v politiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU, predvsem na področju lesnega in pohištvenega sektorja. Znotraj teh dveh sektorjev šole EU za poklicno izobraževanje in usposabljanje pri poučevanju, laboratorijskih dejavnostih in pri praktičnem pouku uporabljajo “tradicionalne metode”. Allview bo vključeval glavne predstavnike obeh sektorjev in regionalne odločevalce na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, s ciljem prilagajanja vseh rezultatov potrebam sektorja in njihove uskladitve z vsemi glavnimi politikami poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanje njihove trajnosti. Za podporo evropski platformi dualnega usposablja za lesarski in pohištveni sektor, bodo izvedene naslednje aktivnosti: •    Okvir, ki temelji na Al/ML za učenje s krepitvijo napovedovanja potreb po spretnostih in predlogi načrtovanja poklicne poti. •    Razvoj novih učnih načrtov in učnih rezultatov pri naslednjih sklopih: Industrija 4.0, Krožno gospodarstvo, Neodvisno tehnološko podprto bivanje in Družbena odgovornost podjetij. •    Nova orodja in metodologije poučevanja z uporabo AR/VR in 3D tiskanja. •    Širok nabor akcij in mobilnosti študentov in učiteljev. •    Strategije upravljanja na področju lesnega in pohištvenega sektorja. V okviru drugega srečanja so vodje posameznega delovnega sklopa predstavili akcije, ki so bile do takrat izvedene. Tekom nekaterih akcij so bili že vidni rezultati, ki jih bodo v nadaljevanju partnerji razširjali preko spletne strani projekta in glavnih družabnih omrežjih. Cilj projekta je tudi medsebojno povezovanje delovnih skupin. Veliko pozornosti smo namenili tudi vidikom vodenja in zagotavljanja kakovosti, saj je zelo pomembno uskladiti in oceniti naloge, ki jih izvaja tako velik konzorcij kot je ALLVIEW. Če želite izvedeti več o projektu, spremljajte njegove račune v družabnih medijih: Facebook, Instagram, Twitter  in  LinkedIn. Na sledeči povezavi si lahko ogledate promocijski video projekta.