De 2e transnationale bijeenkomst van het project

De bijeenkomst werd georganiseerd en beheerd door de coördinator van het ALLVIEW project en online gehouden vanwege de COVID-19-situatie.

ALLVIEW zal de belangrijkste vertegenwoordigers van de twee sectoren en de regionale opleidingsautoriteiten betrekken om alle resultaten aan te passen aan de sectorale behoeften en deze af te stemmen op alle belangrijke beleidsmaatregelen voor beroepsonderwijs en -opleiding, om de duurzaamheid ervan te waarborgen.

Om dit alles te ondersteunen zal een Europees platform voor duale opleiding voor de hout- en meubelsector worden gerealiseerd en zullen de volgende doelstellingen en gerelateerde activiteiten worden opgezet:

• Een raamwerk op basis van AI/ML voor reinforcement learning om toekomstige vaardigheidsbehoeften te voorspellen en carrièrepadplanning voor te stellen.
• Ontwikkeling van nieuwe curricula en leerresultaten in de volgende onderwerpen: Industrie 4.0, Circulaire Economie, Ambient Assisted Living en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
• Nieuwe tools en lesmethoden met behulp van AR/VR en 3D-printen.
• Een breed scala aan mobiliteitsacties van studenten en docenten.
• Blauwdruk (governance) strategie op het gebied van Meubel- en Houtsector.

Tijdens de 2e TM legde elke leider van het Werkpakket met duidelijke presentaties het uitgevoerde werk uit. Sommige resultaten zijn al afgerond en in de komende periode zullen partners deze verspreiden via de website van het project en de belangrijkste sociale mediakanalen. Er zijn verschillende groepen die voor verschillende WP’s zorgen, maar tegelijkertijd zullen ze allemaal samenwerken om de doelstellingen van het project te bereiken.

Ook werd er veel aandacht besteed aan de bestuurlijke en Kwaliteitszorg aspecten. Het is belangrijk om de acties die een groot consortium als dat van ALLVIEW project uitvoert te coördineren en te evalueren.

Om meer te weten te komen over het project volg de sociale media-accounts:  FacebookInstagramTwitter en LinkedIn.

Bekijk de promotievideo van het project.