2. spotkanie międzynarodowe projektu

Jun 7, 2021

“3 czerwca 2021 roku konsorcjum partnerów projektu ALLVIEW spotkało się na 2. spotkaniu międzynarodowym. ALLVIEW – Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector (numer projektu: 621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE) to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ KA3 – Support for policy reform. Projekt jest realizowany dzięki współpracy 22 partnerów z różnych krajów europejskich, środowisk i dziedzin ekspertyz. Projekt ALLVIEW skupia uwagę na roli, jaką centra doskonałości zawodowej odgrywają w polityce UE VET, temacie, który dziś nabiera szczególnego znaczenia. W szczególności projekt skupia się na centrach doskonałości VET w dwóch konkretnych sektorach, a mianowicie: meblowym i drzewnym. W ramach tych dwóch sektorów, szkoły VET UE starają się wdrożyć skuteczne działania laboratoryjne w celu szkolenia swoich uczniów poprzez wykorzystanie “tradycyjnych metod” produkcji drewna i mebli. Spotkanie zostało zorganizowane i poprowadzone dzięki świetnej organizacji koordynatora, wskutek COVID-19 zostało udostępnione online. ALLVIEW będzie obejmował głównych przedstawicieli obu sektorów oraz regionalne władze szkoleniowe w celu dostosowania wszystkich wyników do potrzeb sektorowych i dopasowania ich do wszystkich głównych polityk VET, zapewniając ich trwałość. W tym celu zostanie zbudowana europejska platforma szkoleniowa dla sektora drzewnego i meblarskiego, która będzie realizować następujące cele i związane z nimi działania: – Ramy oparte na AI/ML dla kształcenia się w celu przewidywania przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i a planowania ścieżki kariery. – Opracowanie nowych programów nauczania i efektów kształcenia w następujących tematach: Industry 4.0, Circular Economy, Ambient Assisted Living i Corporate Social Responsibility. – Nowe narzędzia i metodologie nauczania z wykorzystaniem AR/VR i druku 3D. – Szeroki zakres działań związanych z mobilnością studentów i nauczycieli. – Strategia Blueprint (governance) w obszarze Sektora Meblowego i Drzewnego. Podczas 2 TM każdy lider pakietu roboczego wyjaśnił, za pomocą przejrzystych prezentacji, swoją dotychczasową pracę. Niektóre z wyników są już sfinalizowane i w następnym okresie partnerzy będą je rozpowszechniać poprzez stronę internetową projektu i główne kanały mediów społecznościowych. Istnieją różne grupy, które zajmują się różnymi pakietami roboczymi, ale w tym samym czasie będą pracować razem, aby osiągnąć cele projektu. Dużo uwagi poświęcono również aspektom zarządzania i zapewniania jakości. Ważne jest, aby koordynować i oceniać działania realizowane przez duże konsorcjum, jakim jest projekt ALLVIEW. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, prosimy śledzić jego konta w mediach społecznościowych: FacebookInstagramTwitterLinkedIn. Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego projektu.