ALLVIEW – włoska regionalna grupa interesariuszy!

Oct 3, 2022

W dniu 22 września 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie online z włoskimi interesariuszami krajowymi i regionalnymi z sektora drzewnego i meblarskiego. Wydarzenie to odbyło się w ramach projektu „ALLVIEW – Sojusz Centrów Doskonałości Zawodowej w Meblarstwie i Drzewnictwie”.
W wydarzeniu, zorganizowanym przez trzech włoskich partnerów, a konkretnie: FederLegnoArredo, ASLAM i CEIPES, wzięli udział interesariusze z Lombardii, Piemontu, Marche, Sycylii, Trentino Alto Adige i regionu Veneto.
 
Regionalna Grupa Interesariuszy zamierza reprezentować włoski łańcuch dostaw mebli drewnianych poprzez przedstawicieli społeczności biznesowej (firmy/instytucje pośredniczące/dystrykty i ośrodki badawcze) oraz tych z łańcucha szkoleń VET i HE.
 
W szczególności zaproszeni na to wydarzenie przedstawiciele należą do głównych włoskich okręgów produkcji mebli z drewna oraz ośrodków o sprawdzonej doskonałości dla kluczowych postaci w branży: od pracowników, przez dyrektorów technicznych i kierowniczych, po projektantów, aż po menedżerów, i tak dalej…
 
Wydarzenie odbyło się dzięki bardzo przejrzystej agendzie, w której na wczesnym etapie przedstawiono projekt ALLVIEW oraz program europejski, do którego się odnosi.
 
ALLVIEW ma na celu rozwój synergii sektorowych, aby zachęcić do rozwoju profesjonalnych szkoleń dla sektorów drzewnego i meblarskiego oraz uczynić je bardziej atrakcyjnymi, poprzez stworzenie europejskiej sieci organizacji.
 
Obecnie konsorcjum 24 partnerów z różnych krajów Europy jest w połowie realizacji projektu, a jednym z realizowanych celów jest stworzenie platformy sektorowej ułatwiającej kojarzenie firm/oferty szkoleniowej z młodymi osobami zainteresowanymi karierą zawodową w branży drzewnej i meblarskiej.
 
Podczas wydarzenia zaprezentowano analizę SWOT powstałą podczas wdrażania pierwszej fazy ALLVIEW. Z porównania sytuacji Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Słowenii i Polski wyodrębniono kilka punktów wspólnych. Celem spotkania było w rzeczywistości udzielenie bardziej dogłębnej odpowiedzi na sytuację we Włoszech w odniesieniu do tych wspólnych dowodów.
 
Dowody wyłonione z analizy podkreślają, że 4 makroobszary szans na rozwój i konkurencyjność sektora meblarskiego są reprezentowane przez: Przemysł 4.0 i transformację cyfrową, Środowisko życia wspomaganego, Społeczną odpowiedzialność biznesu/Zrównoważony rozwój oraz Gospodarkę o obiegu zamkniętym i Techniczne szkolenia dla branży meblarskiej. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wyrażenie zgody lub braku zgody na każde z rozważanych stwierdzeń, a następnie o bardziej dogłębną dyskusję na ich temat. Nie bez znaczenia były refleksje, które wyłoniły się z debaty, która dała początek wielu myślom i działaniom, jakie można podjąć, aby stworzyć silną sieć w sektorze referencyjnym.
 
Grupa robocza będzie spotykała się dwa razy w roku. Na kolejnym spotkaniu zostanie zaprezentowana platforma wymiany popyt/oferta oraz szkolenia opracowane w ramach projektu, które zostaną udostępnione uczestnikom do nauki i upowszechnienia.
 
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, śledź stronę internetową projektu i jego konta w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.
 
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film promocyjny projektu!