ALLVIEW – Italijanska regionalna interesna skupina!

“22. septembra 2022 je na spletu potekalo prvo srečanje z italijanskimi nacionalnimi in regionalnimi deležniki v lesnem in pohištvenem sektorju. Ta dogodek je potekal v okviru projekta “ALLEVIEW – Zveza centrov poklicne odličnosti v pohištvenem in lesnem sektorju”.
Dogodek je bil organiziran s strani treh italijanskih partnerjev in zlasti: FederLegnoArredo, ASLAM in CEIPES. Na njem so sodelovali deležniki iz Lombardije, Piemonta, Marche, Sicilije, Trentina Alto Adige in regija Benečija.
Namen regionalne skupine zainteresiranih strani je predstaviti italijansko dobavno verigo lesenega pohištva prek predstavnikov poslovne skupnosti (podjetja / posredniški organi / okrožja in raziskovalni centri) in predstavnikov verige poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega usposabljanja.
Predstavniki, ki so bili povabljeni na dogodek, so zlasti del glavnih italijanskih okrožij za proizvodnjo lesenega pohištva in centrov z dokazano odličnostjo za ključne osebe v sektorju: od delavcev, do tehničnih in vodstvenih delavcev, oblikovalcev, menedžerjev in tako naprej…
Dogodek je potekal po zaslugi zelo jasnega programa, v katerem sta bila projekt ALLVIEW in evropski program, na katerega se nanaša, predstavljena že v zgodnji fazi.
Cilj projekta ALLVIEW je razviti sektorske sinergije, da bi z vzpostavitvijo evropske mreže organizacij spodbudili rast strokovnega usposabljanja v lesnem in pohištvenem sektorju ter ju naredili privlačnejša.
Trenutno je konzorcij 24 partnerjev iz različnih evropskih držav na polovici projekta, eden od ciljev, ki se izvaja, pa je vzpostavitev sektorske platforme, ki bo olajšala povezovanje podjetij/ponudbe usposabljanja in mladih, ki jih zanima poklicna pot v lesnem in pohištvenem sektorju.
Na dogodku je bila predstavljena analiza SWOT, ki je nastala med izvajanjem prve faze projekta ALLVIEW. Iz primerjave med položajem v Italiji, Franciji, Španiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Sloveniji in na Poljskem so bile izluščene nekatere skupne točke. Cilj srečanja je bil namreč podati bolj poglobljen odgovor na italijanske razmere glede teh skupnih dokazov.
Iz analize je razvidno, da štiri makroobmočja priložnosti za razvoj in konkurenčnost lesnopredelovalnega sektorja predstavljajo: industrija 4.0 in digitalna preobrazba, bivalna okolja, ki pomagajo pri bivanju, družbena odgovornost podjetij / trajnost in krožno gospodarstvo ter tehnično usposabljanje za lesnopredelovalni sektor. Vse udeležence smo prosili, naj sporočijo svoje strinjanje ali nestrinjanje z vsako od obravnavanih trditev in nato o njih podrobneje razpravljajo. Precejšnja so bila razmišljanja, ki so izhajala iz razprave, v kateri so se porodile številne misli in ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti za vzpostavitev močne mreže v referenčnem sektorju.
Delovna miza se bo sestajala dvakrat letno. Na naslednjem srečanju bodo predstavljeni platforma za izmenjavo povpraševanja/ponudbe in tečaji usposabljanja, razviti v okviru projekta, ki bodo na voljo udeležencem za usposabljanje in razširjanje.
Če želite izvedeti več o projektu, spremljajte spletno stran projekta in njegove račune na družbenih omrežjih:  Facebook, Instagram, Twitter  in  LinkedIn.
Kliknite tukaj in si oglejte promocijski videoposnetek projekta!”