ALLVIEW – De Italiaanse regionale belangengroep!

Op 22 september 2022 vond de eerste bijeenkomst met de Italiaanse nationale en regionale belanghebbenden in de hout- en meubelsector online plaats. Dit evenement werd gehouden in het kader van het project “ALLEVIEW – Alliance of Centers of Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector”.

Het evenement, georganiseerd door de drie Italiaanse partners en met name: FederLegnoArredo, ASLAM en CEIPES, hadden belanghebbenden uit Lombardije, Piemonte, Marche, Sicilië, Trentino Alto Adige en Veneto als deelnemers.

De regionale groep van belanghebbenden wil de Italiaanse houtbewerkingsketen vertegenwoordigen via vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (bedrijven / bemiddelende instanties / districten en onderzoekscentra) en van de keten van beroepsopleiding en hoger onderwijs.

De vertegenwoordigers die voor het evenement waren uitgenodigd, maken deel uit van de belangrijkste Italiaanse meubelproductiegebieden en van centra waar de sleutelfiguren uit de sector hun sporen hebben verdiend: van arbeiders tot technisch en leidinggevend personeel, van ontwerpers tot managers, en zo voorts.

Het evenement vond plaats dankzij een zeer duidelijke agenda, waarin het ALLVIEW-project en het Europese programma waarnaar het verwijst in een vroeg stadium werden geïntroduceerd.

ALLVIEW wil sectorale samenwerkingsverbanden ontwikkelen om de groei van de beroepsopleiding in de hout- en meubelsector te bevorderen en aantrekkelijker te maken, door de oprichting van een Europees netwerk van organisaties.

Momenteel is het consortium van 24 partners uit verschillende Europese landen halverwege het project en een van de doelstellingen is de oprichting van een sectoraal platform om bedrijven/opleidingsaanbod en jongeren die geïnteresseerd zijn in een professionele loopbaan in de hout- en meubelsector gemakkelijker op elkaar af te stemmen.

Tijdens het evenement werd de tijdens de uitvoering van de eerste fase van ALLVIEW gemaakte SWOT-analyse getoond. Uit de vergelijking van de situaties in Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland, België, Slovenië en Polen zijn enkele gemeenschappelijke punten naar voren gekomen. Het doel van de bijeenkomst was namelijk een meer diepgaande reactie op de Italiaanse situatie met betrekking tot deze gemeenschappelijke bevindingen.

Uit de analyse is gebleken dat de 4 macro-gebieden die kansen bieden voor de ontwikkeling en voor het concurrentievermogen van de sector houtmeubelen, de volgende zijn: Industrie 4.0 en digitale transformatie, ondersteunde leefomgevingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen / duurzaamheid en circulaire economie en technische opleiding voor de houtmeubelsector. Aan alle deelnemers is gevraagd om aan te geven of zij het eens of oneens waren met elk van de overwogen stellingen en er vervolgens dieper op in te gaan. Uit het debat zijn talrijke overwegingen en acties voortgekomen om een sterk netwerk in de referentiesector tot stand te brengen.

De werkgroep zal twee keer per jaar bijeenkomen. Tijdens de volgende bijeenkomst worden het platform voor de uitwisseling van vraag en aanbod en de door het project ontwikkelde opleidingen gepresenteerd.

Wilt u meer weten over het project, volg dan de website van het project en de social media accounts:  Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

Klik hier om de promotievideo van het project te bekijken.