Prvo srčanje projekta Allview v ˝živo˝ v španski Yecli

Oct 11, 2021

Projekt Allview se osredotoča na vlogo, ki jo imajo centri strokovne odličnosti v politiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU, gre za temo, ki danes postaja še posebej pomembna. Projekt se osredotoča zlasti na centre odličnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v dveh posebnih sektorjih, in sicer v pohištvenem in lesnem skektorju. Znotraj teh dveh sektorjev si šole EU za poklicno izobraževanje in usposabljanje prizadevajo izvajati učinkovite laboratorijske dejavnosti za usposabljanje svojih študentov z uporabo “tradicionalnih metod” za izdelavo lesenega pohištva. Srečanje je organiziral in gostil koordinator projekta (CETEM). Dvo dnevno srečanje je bilo činkovito in dobro strukturirano. Partnerji so se srečali 4. oktobra in po uvodnih pozdravih je vsak vodja projektnih aktivnosti podrobno razložil, kaj je bilo narejenega v prvem letu izvajanja projekta in kakšni so prihodnji koraki, ki jih je potrebno narediti za zaključek določenih aktivnosti. Nekateri rezultati so že na voljo na spletni strani projekta: www.allview.eu Poleg tega so bile organizirane učne delavnice, da bi partnerji pridobili znanja o 3 temah, ki so zelo blizu projektu. Prva delavnica je bila osredotočena na uporabo AR/VR tehnologij za izdelavo vaj, ki bodo nato realizirane v nekaterih projektnih aktivnostih. Na drugi delavnici so bili partnerji vključeni v sejo uporabe digitalnih orodij za preizkušanje dinamike, kako doseči ciljno občinstvo projekta, medtem ko se je tretja delavnica osredotočila na to, kako razviti poceni avdiovizualna gradiva za usposabljanje. Drugi dan srečanja je bil posvečen vodstvenemu delu, diseminacijskim rezultatom in zagotavljanju kakovosti. Partnerji se bodo znova srečali marca 2022 v Amsterdamu. Če želite izvedeti več o projektu, spremljajte njegove račune v družabnih medijih: Facebook,Instagram,Twitter  in LinkedIn.