Pierwsze spotkanie twarzą w twarz w ramach projektu ALLVIEW w Yecla (Hiszpania)

Oct 11, 2021

W dniach 4 i 5 października w Yecla w Hiszpanii odbyło się pierwsze bezpośrednie spotkanie w ramach projektu ALLVIEW.
 
ALLVIEW – Sojusz Centrów Doskonałości Zawodowej w Meblarstwie i Drzewnictwie (numer projektu: 621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE) to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ KA3 – Wsparcie reformy polityki.
Projekt jest realizowany dzięki współpracy 22 partnerów z różnych krajów europejskich, środowisk i wiedzy specjalistycznej.
 
Projekt Allview skupia uwagę na roli, jaką centra doskonałości zawodowej pełnią w unijnej polityce kształcenia i szkolenia zawodowego, która to tematyka nabiera dziś szczególnego znaczenia. W szczególności projekt koncentruje się na centrach doskonałości VET w 2 konkretnych sektorach, a mianowicie: meblarskim i drzewnym. W ramach tych dwóch sektorów szkoły VET w UE dążą do wdrożenia skutecznych działań laboratoryjnych w celu szkolenia swoich uczniów poprzez wykorzystanie „tradycyjnych metod” przerobu drewna i produkcji mebli.
 
Spotkanie zostało zorganizowane i poprowadzone przez koordynatora projektu (CETEM), który zaplanował dwa dni w sposób sprawny i dobrze zorganizowany.
 
Partnerzy spotkali się 4 października i po wstępnych powitaniach każdy z liderów projektu szczegółowo wyjaśnił, co zostało zrobione w pierwszym roku realizacji projektu i jakie są dalsze kroki, które należy podjąć, aby zakończyć określone działania.
 
Niektóre wyniki są już dostępne online na stronie internetowej projektu: www.allview.eu
 
Ponadto zorganizowano warsztaty szkoleniowe, aby wyposażyć partnerów w 3 tematy bardzo bliskie projektowi.
 
Pierwsze warsztaty koncentrowały się na wykorzystaniu technologii AR/VR do tworzenia ćwiczeń, które następnie zostaną zrealizowane w niektórych działaniach projektowych.
 
W drugim warsztacie partnerzy uczestniczyli w sesji wykorzystania narzędzi cyfrowych w celu dotarcia do docelowych odbiorców projektu, podczas gdy w trzecim warsztacie skupiono się na opracowaniu tanich audiowizualnych materiałów szkoleniowych.
 
Drugi dzień spotkania poświęcony był części zarządczej, upowszechnianiu wyników oraz zapewnianiu jakości.
 
Partnerzy spotkają się ponownie w marcu 2022 roku w Amsterdamie.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, śledź jego konta w mediach społecznościowych:  FacebookLinkedInInstagramTwitter..