Krožnost v lesni industriji: Spoznanja iz slovenske delavnice

Feb 14, 2024

Na področju trajnostnega razvoja je lesnopredelovalna industrija ključni akter na poti h krožnemu gospodarstvu. Nedavna predhodna nacionalna delavnica, ki jo je vodil Grozd lesne industrije v Sloveniji, je osvetlila poti do krožnosti v tem sektorju. Delavnica, ki je potekala 27. septembra 2023 v Ljubljani, je služila kot platforma za širjenje znanja, interaktivne razprave in gojenje inovativnih strategij.
 
Namen delavnice z naslovom “Krožnost v lesni industriji – cilji, orodja, primeri iz prakse” je bil seznaniti slovenska lesnopredelovalna podjetja s pobudami na področju družbene odgovornosti podjetij, hkrati pa identificirati potencialne kandidate za coaching. Dogodek, ki se ga je udeležilo 14 navdušenih udeležencev, je potekal na Gospodarski zbornici Slovenije.
 
Dnevni red delavnice je bil skrbno pripravljen tako, da je zajemal različne vidike krožnosti v lesni industriji, vključno z zelenimi koncepti, sporazumom ESPR, strategijami priprave, krožnim oblikovanjem izdelkov, krožnimi poslovnimi modeli, orodji za krožne prakse in primeri dobrih praks.
 
Delavnica je vključevala interaktivne metodologije z uporabo sodobne tehnologije in tradicionalnih medijev. Udeleženci so interaktivno sodelovali prek pametnih telefonov, kar je zagotovilo povratne informacije in sodelovanje v realnem času. Poleg tega so skupinske dejavnosti, osredotočene na določene lesne izdelke – stole, omare in okna – spodbudile živahne razprave o izvajanju krožnosti pri oblikovanju in proizvodnji izdelkov. Udeleženci so aktivno snovali možne ovire in oblikovali strategije za premagovanje izzivov pri uvajanju krožnih praks.
 
Delavnica se je zaključila pozitivno, saj so udeleženci izrazili zadovoljstvo z vsebino, izvedbo in organizacijo. Med pomembnejšimi pridobitvami so bile zgledne prakse, ki so navdihovale udeležence, prenos znanja za vključevanje krožnih načel v strategije podjetij ter spodbujeno zanimanje za spremljanje in upoštevanje ustreznih direktiv in zakonodaje.
 
V prihodnosti sta bila na delavnici identificirana dva potencialna kandidata za intenzivne coachinge, namenjene nadaljnji zavezanosti krožnim praksam. Čeprav na potrditev še čakamo, je delavnica postavila trdne temelje za stalno sodelovanje in napredek v slovenski lesnopredelovalni industriji.
 
Predhodna nacionalna delavnica o krožnosti v lesni industriji v Sloveniji je dokaz predanosti sektorja trajnostni preobrazbi. S pospeševanjem izmenjave znanja, spodbujanjem inovativnih strategij in navdihovanjem k ukrepanju je delavnica postavila precedens za pospeševanje krožnosti in utrla pot bolj trajnostni prihodnosti v lesnopredelovalni industriji.