ALLVIEW – Opredelitev regionalnih in nacionalnih politik krožnega gospodarstva v družbeno odgovornih lesno-pohištvenih podjetjih (kratko poročilo)

Glavni cilj te naloge je analizirati stanje družbene odgovornosti podjetij v pohištvenem in lesnem sektorju v EU. Partnerski konzorcij je analiziral zakonodajna orodja, ki urejajo družbeno odgovornost podjetij v različnih evropskih državah. V raziskavi so bili upoštevani trije stebri družbene odgovornosti podjetij: trajnost, vključenost in dostopnost. Prvo poročilo je zdaj na voljo in zadeva družbeno odgovornost podjetij v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in krožnim gospodarstvom.
Kratko poročilo lahko prenesete tukaj