SPOTKANIE DYREKTORÓW GENERALNYCH DS. KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (DGVT) 4 października – Prezentacja raportu ALLVIEW

Sep 19, 2022

Raport „Wybór technologii związanych z rozszerzoną, wirtualną i mieszaną rzeczywistością” zostanie zaprezentowany podczas SPOTKANIA DYREKTORÓW GENERALNYCH DS. KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (DGVT) zorganizowanego przez słoweńską prezydencję Rady UE 4 października br. Nasz koordynator CETEM weźmie udział w sesji: CYFRYZACJA KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO, UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE W KSZTAŁCNIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY.
 
Istnieje możliwość uczenia się w miejscu pracy w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), aby w większym stopniu wykorzystywać cyfrowe uczenie się, które symuluje praktyczne doświadczenia w zapewnianiu szkoleń, na przykład za pomocą technologii immersyjnych, takich jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona. Ponadto istnieje również potencjał poprawy współpracy i dialogu między szkołami VET a przedsiębiorstwami szkoleniowymi dzięki wspólnie wykorzystywanym narzędziom cyfrowym do uczenia się i szkolenia, w szczególności między nauczycielami a trenerami w przedsiębiorstwach. Ważne jest jednak znalezienie optymalnej równowagi między doświadczeniami w świecie rzeczywistym i wirtualnym, tak aby narzędzia cyfrowe generowały wartość dodaną. Ostatnie propozycje ALLVIEW dla sektora meblarskiego i drzewnego w tej kwestii zostaną zaprezentowane z myślą o inspiracji innych sektorów przemysłowych.
 
https://slovenian-prezydencja.consilium.europa.eu/en/events/meeting-of-directors-general-for-vocational-education-and-training-dg-vet/