VERGADERING VAN DE DIRECTEURS-GENERAAL VOOR BEROEPSONDERWIJS EN OPLEIDING (DGVT) 4 oktober – Presentatie van het ALLVIEW-verslag

Sep 19, 2022

Het rapport “Selection of technologies related with Augmented, virtual and Mixed Reality” zal worden voorgesteld tijdens de bijeenkomst van directeuren-generaal voor beroepsonderwijs en -opleiding (DGVT) georganiseerd door het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de EU op 4 oktober aanstaande. Onze coördinator CETEM zal deelnemen aan de sessie gewijd aan: DIGITALISERING VAN HET AANBOD VAN BEROEPSONDERWIJS EN DIGITALE VAARDIGHEDEN IN HET BEROEPSONDERWIJS EN WERKEND LEREN. Er is ruimte voor werkend leren in beroepsonderwijs om meer gebruik te maken van digitaal leren dat praktijkervaringen simuleert in het opleidingsaanbod, bijvoorbeeld via technologieën als virtual en augmented reality. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om de samenwerking en de dialoog tussen scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding en opleidingsbedrijven te verbeteren door middel van gezamenlijk gebruikte digitale tools voor leren en opleiding, met name tussen leerkrachten en opleiders in het bedrijfsleven. Het is echter belangrijk het optimale evenwicht te vinden tussen de werkelijkheid en virtuele ervaringen, zodat digitale tools een toegevoegde waarde genereren. De laatste voorstellen van ALLVIEW voor de meubel- en houtsector zullen worden gepresenteerd met het doel om andere industriële sectoren te inspireren.