Partnerzy ALLVIEW opracowują model transferu treści nauczania ze szkolnictwa zawodowego (VET) do ośrodków szkolnictwa wyższego z sektora drzewnego i meblarskiego.

05/12

więcej

6 Międzynarodowe spotkanie w Bordeaux (Francja)

28/11

więcej

Projekt ALLVIEW na Forum Doskonałości Zawodowej 2022

22/11

więcej

CETEM i jego przedsiębiorstwa zapraszają nauczycieli z Belgii i Holandii 

07/11

więcej

Allview Mobilność nauczycieli w HMC Amsterdam

03/11

więcej

Zbiór europejskich dobrych praktyk i nieformalnych metodologii CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

02/11

więcej

Mobilność nauczycieli w Belgii dla KIT Niemcy

24/10

więcej

Inspirująca wycieczka po nowych metodach nauczania dla nauczycieli VET i HE z branży drzewno-meblarskiej

04/10

więcej

ALLVIEW – włoska regionalna grupa interesariuszy!

03/10

więcej

Pakt na rzecz Umiejętności w rok później: 450 organizacji zobowiązuje się do przekwalifikowania ponad 1,5 mln osób w Europie

19/09

więcej