„ALLVIEW”: spotkanie inauguracyjne naszego nowego projektu dotyczącego unijnej polityki VET

W dniach 12 i 13 listopada odbyło się spotkanie inauguracyjne (KOM) ALLVIEW – Sojusz Centrów Doskonałości Zawodowej w Meblarstwie i Drzewnictwie, w formie online w związku z pandemią COVID -19.
KOM został zorganizowany i zarządzany dzięki świetnej organizacji koordynatora projektu i współpracy wszystkich 22 partnerów z różnych krajów europejskich, środowisk i branż.
Projekt Allview skupia uwagę na roli, jaką centra doskonałości zawodowej pełnią w unijnej polityce kształcenia i szkolenia zawodowego, która to tematyka nabiera dziś szczególnego znaczenia.
W szczególności projekt koncentruje się na centrach doskonałości VET w 2 konkretnych sektorach, a mianowicie: meblarskim i drzewnym. W ramach tych dwóch sektorów szkoły VET w UE dążą do wdrożenia skutecznych działań laboratoryjnych w celu szkolenia swoich uczniów poprzez wykorzystanie „tradycyjnych metod” przerobu drewna i produkcji mebli.
Jednak z analizy tych sektorów wynika, że ​​brakuje szkoleń na niektóre tematy związane z innowacjami technologicznymi oraz wyzwaniami zarówno społecznymi, jak i środowiskowymi.
W związku z tym, partnerzy Allview chcą doświadczyć uczenia się opartego na systemie dualnym, w którym uczniowie i nauczyciele, poprzez praktyczne staże i szkolenia w firmach, są w stanie przygotować siłę roboczą przyszłości, wyposażając ją w najbardziej innowacyjne umiejętności wymagane przez rynek pracy.
ALLVIEW zaangażuje głównych przedstawicieli sektora i regionalne władze ds. szkoleń w celu dostosowania wszystkich wyników do potrzeb sektorowych i dostosowania ich do wszystkich głównych polityk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, zapewniając ich trwałość.
W tym celu zostanie stworzona europejska platforma szkoleń dualnych dla sektora drzewnego i meblarskiego, a także zostaną wprowadzone następujące cele i powiązane działania:
• Ramy oparte na sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym do uczenia się przez wzmacnianie w celu przewidywania przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i sugerowania planowania ścieżki kariery
• Opracowanie nowych programów nauczania i efektów kształcenia w następujących obszarach: Przemysł 4.0, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Ambient Assisted Living oraz Społeczna odpowiedzialność biznesu.
• Nowe narzędzia i metodyki nauczania z wykorzystaniem AR/VR i druku 3D
• Szeroki wachlarz akcji mobilnościowych studentów i nauczycieli.
• Plan strategii (zarządzania) w obszarze Sektora Meblarskiego i Drzewnego.
Podczas KOM partnerzy ustalają pewne działania, które będą realizować w pierwszym roku projektu. Będą różne grupy, które będą zajmować się różnymi WP, ale jednocześnie będą pracować razem, aby osiągnąć cele projektu.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, śledźcie nasze konta w mediach społecznościowych na Facebooku, LinkedInie, Instagramie i Twitterze.