ALLVIEW – Analiza narzędzi typu open source do dopasowywania oceny umiejętności w ramach systemu ESCO. Zidentyfikowane luki i potrzeby.

Sep 19, 2022

Konsorcjum partnerów projektu ALLVIEW ma przyjemność poinformować, że pierwszy raport WP1.1 AI-based skills assessment framework – Analiza i ocena aktualnych narzędzi open source do dopasowywania oceny umiejętności w ramach systemu ESCO jest już dostępny do pobrania w sekcji naszej strony internetowej https://allview.eu
 
Jest to pierwszy etap bardziej złożonych prac prowadzonych w ramach WP1, których głównym rezultatem będzie platforma oprogramowania typu open source (platforma ALLVIEW) do szerokiej oceny umiejętności, identyfikowania konkretnych obszarów wymagających rozwoju oraz oferowania ukierunkowanych szkoleń w celu uzupełnienia zdefiniowanych luk. Powstałe narzędzie dostarczy rekomendacji ścieżek szkoleniowych dla pracowników i przedsiębiorców, sugestii ośrodków VET, potrzeb w zakresie umiejętności przedsiębiorstwa, efektów uczenia się itp.
 
Partnerzy zaangażowani w WP1 przeprowadzili tę analizę stanu techniki w zakresie narzędzi oprogramowania typu open source do oceny umiejętności, mając na celu znalezienie luk i potrzeb, które należy uwzględnić na platformie ALLVIEW. Stan techniki szczegółowo opisuje 12 narzędzi programowych opartych na 16 funkcjach spełniających wymagania platformy ALLVIEW.
 
Istniejące badane narzędzia spełniają niektóre wymagania stawiane platformie ALLVIEW, ale żadna z tych platform nie spełnia ich wszystkich. Jedną z najważniejszych cech jest zintegrowanie klasyfikacji ESCO, europejskiego odniesienia dotyczącego umiejętności, zawodów i profili zawodowych.
 
Aby dodać dodatkową wartość do analizy, zebrano opinie interesariuszy i użytkowników końcowych platformy ALLVIEW za pomocą zestawu kwestionariuszy. Analiza odpowiedzi potwierdziła zidentyfikowane luki i potrzeby.
 
Przedstawiony jest również plan zrównoważonego rozwoju i eksploatacji przyszłej platformy ALLVIEW, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób konsorcjum zapewni jej ciągłość po zakończeniu projektu.
Wreszcie, główne wnioski zostaną wykorzystane jako dane wejściowe do kolejnych zadań w WP1.
Prezentowany tutaj dokument jest w języku angielskim.
 
Raport z analizy narzędzi open-source do oceny umiejętności