Nabor evropskih dobrih praks in neformalnih metodologij za CSR v lesnopredelovalnem sektorju

Konzorcij projekta ALLVIEW je dosegel nove rezultate.  

Po odlični študiji znotraj prve delovne naloge ”Identifikacijia regionalnih/nacionalnih politik o CSR”, so partnerji projekta ALLVIEW, vključeni v delovni paket WP4 analizirali in prepoznali nekaj dobrih praks v svoji regiji, povezanih s tremi stebri družbene odgovornosti podjetij: 

  • krožno gospodarstvo 
  • vključevanje migrantov in beguncev 
  • dostopnost ljudem s posebnimi potrebami 

Vsaka partnerska organizacija, ki je sodelovala pri tej aktivnosti, je izvedla poglobljeno raziskavo za vzpostavitev dobrih praks v svoji regiji. Te se nanašajo na družbeno odgovornost podjetij v lesnopredelovalnem sektorju, kar je bil eden izmed glavnih fokusov. 

Prepoznavanje dobrih praks ima več namenov. Najpomembneje pa je, da bo zbirka dobrih praks v okviru projekta dragocen vir učenja in navdiha vsem partnerjem projekta, namenjena pa je tudi širši javnosti. Poleg dobrih praks smo analizirali tudi vrsto nacionalnih neformalnih metodologij, ki jih mala in srednja podjetja (MSP) lahko uporabljajo kot didaktično gradivo za usposabljanje kadra.  

Obe raziskavi sta privedli do odličnega rezultata. Poleg poročila je bila ustvarjena vrsta uporabnih infografik za boljšo predstavo pridobljenih informacij.  

Poročilo si lahko prenesete s sledeče povezave, infografiko pa tukaj.