CSR w sektorze drzewnym i meblarskim: niniejszy raport analizuje krajowe i regionalne polityki dotyczące integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnością w miejscu pracy i szkoleniach.

Sep 19, 2022

Wraz z opublikowaniem tego ostatniego z trzech dokumentów, działania badawcze związane z D4.T1 zostały zakończone. Ten etap zaangażował partnerów projektu w analizę krajowych i regionalnych polityk różnych krajów europejskich, dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, która została określona w 3 podstawowych filarach: zrównoważonym rozwoju, integracji i dostępności. Ta praca pozwoliła partnerom na pełne odwzorowanie tego, co już istnieje, i zainspirowanie tego, co można ulepszyć lub zintegrować. Trzeci raport ma za główny temat włączenie osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami do pracy i szkolenia VET. Ma na celu podniesienie świadomości na temat integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w dzisiejszym społeczeństwie. Prezentowany tutaj dokument to wersje anglojęzyczne. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim i holenderskim. Raport można pobrać tutaj. Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie, śledź kanały mediów społecznościowych projektu ALLVIEW na FacebookInstagramTwitter i LinkedIn.