CSR w sektorze drzewnym i meblarskim: niniejszy raport analizuje krajowe i regionalne polityki dotyczące integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnością w miejscu pracy i szkoleniach.

Wraz z opublikowaniem tego ostatniego z trzech dokumentów, działania badawcze związane z D4.T1 zostały zakończone. Ten etap zaangażował partnerów projektu
w analizę krajowych i regionalnych polityk różnych krajów europejskich, dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, która została określona
w 3 podstawowych filarach: zrównoważonym rozwoju, integracji i dostępności.

Ta praca pozwoliła partnerom na pełne odwzorowanie tego, co już istnieje,
i zainspirowanie tego, co można ulepszyć lub zintegrować.

Trzeci raport ma za główny temat włączenie osób ze specjalnymi potrzebami
i niepełnosprawnościami do pracy i szkolenia VET. Ma na celu podniesienie świadomości na temat integracji osób ze specjalnymi potrzebami
i niepełnosprawnościami w dzisiejszym społeczeństwie.

Prezentowany tutaj dokument to wersje anglojęzyczne. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim
i holenderskim.

Raport można pobrać tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie, śledź kanały mediów społecznościowych projektu ALLVIEW na FacebookInstagramTwitter i LinkedIn.