Het project is loopt nu!

May 16, 2022

Op 9 en 10 mei kwam het consortium van ALLVIEW – Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector project bijeen in Amsterdam bij HMC college voor de 5e Transnationale bijeenkomst. Tijdens deze twee dagen voerden de partners veel verschillende activiteiten uit op basis van de werkpakketten van het project. Alle activiteiten vonden plaats in de vorm van een workshop. De leider van elk werkpakket praatte eerst het consortium bij over de reeds genomen stappen en ging daarna in groepen uiteen, waarna de partners aan de te leveren prestaties konden werken. De gebruikte methoden waren verschillend: brainstormen, het creëren van creatieve moldboards, experimenteren met virtual reality en 3D printing, niet-formele activiteiten, en zo voorts. De partners kregen de kans om meningen, ervaringen en kennis uit te wisselen. Er was ook een deel gewijd aan de financiële kwestie en aan het onderdeel mobiliteit, waarbij leraren en studenten uit verschillende delen van Europa zullen deelnemen aan opleidingssessies die in de komende maanden van start zullen gaan. ALLVIEW is een project dat wordt uitgevoerd in het kader van het Erasmus+ programma KA3 – Ondersteuning van beleidshervormingen. Het project wordt uitgevoerd dankzij de samenwerking van 24 partners uit verschillende Europese landen, met verschillende achtergronden en expertise. ALLVIEW vestigt de aandacht op de rol die “centres of professional excellence” hebben in het EU-beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding, een onderwerp dat vandaag de dag van bijzonder belang is. In het bijzonder richt het project zich op VET-expertisecentra in 2 specifieke sectoren, namelijk: meubels en hout. Binnen deze twee sectoren proberen scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding in de EU effectieve laboratoriumactiviteiten uit te voeren voor de opleiding van hun studenten door het gebruik van “traditionele methoden” van hout- en meubelproductie. Tijdens de bijeenkomst kreeg ook het HMC college de gelegenheid zijn laboratoria te bezoeken en zijn “best practices” op lokaal niveau te presenteren. Het was een gelegenheid om de school beter te leren kennen en de opvattingen over de hout- en meubelsector te peilen van studenten en docenten die op deze twee gebieden studeren en lesgeven. Belangrijk was ook de betrokkenheid van twee verschillende belanghebbenden: de CBM-presentatie over de hout- en meubelsector en de circulaire economie in Nederland en de Katapult-workshop. Zij gaven informatie over de onderwerpen van het ALLVIEW-project en ook over de CoVE-wereld. De partners zullen elkaar opnieuw ontmoeten in Bordeaux in Frankrijk. Om meer te weten te komen over het project kunt u de social media accounts volgen:Facebook,Instagram,Twitter  en LinkedIn Bekijk de promotievideo van het project.