Projekt je v teku!

9. in 10. maja se je konzorcij projekta ALLVIEW – Zveza centrov poklicne odličnosti v pohištvenem in lesnem sektorju sestal v Amsterdamu v srednji poklicni lesarski šoli HMC na 5. transnacionalnem srečanju.

Partnerji projekta ALLVIEW so v dveh dneh izvedli veliko različnih aktivnosti na podlagi delovnih sklopov projekta. Vse aktivnosti so bile izvedene v obliki delavnic. Najprej je vodja posameznega delovnega sklopa obvestil konzorcij o že opravljenih korakih, nato pa so partnerji razdeljeni v skupine, delali na nadaljnjih korakih. Uporabljene metodologije so bile različne: viharjenje možganov, eksperimentiranje z navidezno resničnostjo in 3D tiskanjem, neformalne dejavnosti itd.

Partnerji so imeli priložnost deliti mnenja, izkušnje in znanja.

Del sestanka je bil posvečen tudi finančnim vprašanjem in mobilnosti, v katerem bodo učitelji in študenti iz različnih delov Evrope sodelovali na usposabljanjih, ki se bodo začela v prihodnjih mesecih.

ALLVIEW je projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ ”KA3 – Support for policy reform”. Projekt se izvaja zahvaljujoč sodelovanju 24 partnerjev iz različnih evropskih držav, z različnimi izkušnjami in različnim strokovnim znanjem.

ALLVIEW projekt se osredotoča na vlogo, ki jo imajo centri poklicne odličnosti v politiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU, kar danes postaja vedno bolj pomembno. Projekt se osredotoča predvsem na center odličnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v povezavi z lesnim in pohištvenim sektorjem, katero se trenutno izvaja z uporabo “tradicionalnih metod”.

Med srečanjem je konzorcij uspel obiskati tudi prostore (laboratorije, učilnice, delavnice, itd.) srednje poklicne lesarske šole HMC, kateri so predstavili svoje najboljše prakse. S to priložnostjo smo spoznali šolo in videli tudi pogled na lesni in pohištveni sektor tamkajšnjih študentov in učiteljev.

Konzorciju sta se predstavili tudi dve zunanji organizaciji: CBM s predstavitvijo lesnega in pohištvenega sektorja in o razmerah krožnega gospodarstva na Nizozemskem ter Katapult s predstavitvijo položaja centrov poklicne odličnosti (CoVE).

Partnerji projekta ALLVIEW se bodo ponovno srečal v Bordeauxu v Franciji.

Če želite izvedeti več o projektu, spremljajte njegove račune v družabnih medijih: Facebook, Instagram, Twitter  in LinkedIn.

Oglejte si promocijski video projekta.