Projekt trwa!

„W dniach 9 i 10 maja konsorcjum projektu ALLVIEW – Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector spotkało się w Amsterdamie na uczelni HMC na 5. spotkaniu międzynarodowym.

W ciągu tych dwóch dni partnerzy przeprowadzili wiele różnych działań opartych na pakietach roboczych projektu. Wszystkie działania były prowadzone w formie warsztatów. Każdy lider pakietu roboczego w pierwszej chwili powiadomił konsorcjum w odniesieniu do kroków, które już zostały podjęte, a następnie podzieleni na grupy partnerzy mieli możliwość pracy nad rezultatami. Zastosowane metodologie były różne: burza mózgów, realizacja kreatywnego moldboardu, eksperymentowanie z wirtualną rzeczywistością i drukiem 3D, działania nieformalne i tak dalej…

Partnerzy mieli okazję do wymiany opinii, doświadczeń i wiedzy.

Ponadto, część spotkania została poświęcona kwestii finansowej oraz części dotyczącej mobilności, w ramach której nauczyciele i uczniowie z różnych części Europy będą uczestniczyć w szkoleniach, które rozpoczną się w najbliższych miesiącach.

ALLVIEW to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ KA3 – Support for policy reform. Projekt jest realizowany dzięki współpracy 24 partnerów z różnych krajów europejskich, środowisk i doświadczeń.

Projekt Allview skupia uwagę na roli, jaką centra doskonałości zawodowej odgrywają w polityce UE VET, temacie, który dziś nabiera szczególnego znaczenia. W szczególności projekt skupia się na centrach doskonałości VET w dwóch konkretnych sektorach, a mianowicie: meblowym i drzewnym. W ramach tych dwóch sektorów, szkoły VET UE starają się wdrożyć skuteczne działania laboratoryjne w celu szkolenia swoich uczniów poprzez wykorzystanie „tradycyjnych metod” produkcji wyrobów z drewna i mebli.

Podczas spotkania uczelnia HMC dała możliwość odwiedzenia swoich laboratoriów i zaprezentowania swoich najlepszych praktyk na poziomie lokalnym. Była to okazja do lepszego poznania szkoły i uzyskania opinii na temat sektora drzewnego i meblarskiego od studentów i nauczycieli, którzy studiują i uczą w tych dwóch dziedzinach.

Ważne było również zaangażowanie dwóch różnych interesariuszy: Prezentacja CBM na temat sektora drzewnego i meblarskiego oraz sytuacji gospodarki cyrkularnej w Holandii oraz warsztaty Katapult.

Przedstawili oni informacje dotyczące tematyki projektu ALLVIEW, a także świata CoVE.

Partnerzy spotkają się ponownie w Bordeaux we Francji.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, prosimy śledzić jego konta w mediach społecznościowych: FacebookInstagramTwitterLinkedIn.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego projektu.