Impactcommissie in Amsterdam om te werken aan de toekomstige impactstappen van het project

Oct 5, 2023

Een groep van het Allview-consortium kwam op de 27e van deze maand bijeen in Amsterdam op het HMC College om de basis te leggen voor het uitvoeren van een impactbeoordeling van het Allview-project. Tijdens deze bijeenkomst werd een uitgebreide analyse uitgevoerd, waarbij alle tot nu toe ondernomen activiteiten en de bereikte resultaten werden beoordeeld.
In de komende maanden zal een uitgebreide matrix, ontwikkeld door de leider van de kwaliteitsborging elke partner in staat stellen gedetailleerde evaluaties uit te voeren van hun respectieve projectwerkpakketten (WP’s). Deze evaluaties omvatten de vaststelling van specifieke Key Performance Indicators (KPI’s) die zijn afgestemd op de unieke aspecten van elk WP.
In wezen is dit doorlopende initiatief erop gericht de hoogwaardige uitvoering van projectactiviteiten te garanderen en de duurzaamheid van het project als geheel op lange termijn te garanderen.
Wilt u meer weten over het project, volg dan de sociale media-accounts: Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
Klik hier om de promotievideo van het project te bekijken!