Amsterdam gastheer voor ALLVIEW Consortium op het CoVE Forum 2023!

Oct 5, 2023

Het ALLVIEW-consortium heeft onlangs zijn stempel gedrukt op de CoVE Forum Centers of Vocational Excellence 2023 in Amsterdam op de 25e en 26e van een recente maand. Deze deelname was een essentieel onderdeel van het bredere ALLVIEW-project. Het forum zelf werd op meesterlijke wijze georganiseerd door Katapult en zette beroepsonderwijs en -opleiding (VET) in de schijnwerpers, waarbij de centrale rol werd benadrukt bij het aanpakken van de steeds evoluerende behoeften van de samenleving.
Hier is een momentopname van de belangrijkste conclusies van het CoVE Forum 2023:
Het werd algemeen erkend dat aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, werkgevers en overheden gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om de beroepsbevolking te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn om aan de onmiddellijke en toekomstige maatschappelijke eisen te voldoen.
De dynamische aard van de maatschappelijke behoeften maakt voortdurende updates van de curricula van beroepsonderwijs en -opleiding die zowel de inhoud als de uitvoeringsmethoden omvatten noodzakelijk. Deze noodzaak strekt zich uit tot het integreren van opkomende vaardigheden, zoals die op het gebied van groene en digitale technologieën.
Naast technische expertise was er een luide roep voor de ontwikkeling van sociale en professionele vaardigheden. Deze competenties stellen individuen in staat om effectief over sectoren, grenzen en beroepen heen te navigeren, waardoor ze complexe maatschappelijke uitdagingen frontaal kunnen aanpakken.
Het forum onderstreepte de centrale rol van toegepast onderzoek en innovatie binnen het beroepsonderwijs. Dergelijke inspanningen verspreiden de nieuwste ontwikkelingen onder kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) binnen het vaardighedenecosysteem, leveren proof-of-concepts en stimuleren de transitie naar groene en digitale technologieën.
Samenwerking tussen aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, de arbeidsmarkt en overheidsinstanties werd benadrukt als een manier om samen oplossingen te creëren die onderwijs en opleiding afstemmen op de maatschappelijke behoeften. Deze synergie resulteert in het aanbieden van onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit, bevordert toegepast onderzoek, stimuleert innovatie in beroepen en cultiveert gedeelde leeromgevingen.
Het CoVE Forum fungeerde als een platform van onschatbare waarde voor belanghebbenden in het beroepsonderwijs om hun inzichten, geleerde lessen en best practices te delen. Deze kennisuitwisseling speelde een belangrijke rol bij het voorkomen van overtolligheid en het bevorderen van innovatie binnen de sector beroepsonderwijs en -opleiding.
De CoVE Community of Practice, een samenwerkingsinitiatief van projectleiders van Erasmus Centres of Vocational Excellence, vormde de kern van deze bijeenkomst. Het primaire doel is het bevorderen van het delen van kennis, wederzijdse inspiratie en het gezamenlijk oplossen van problemen tussen deze leiders terwijl zij werken aan de realisatie van hun individuele Centers of Vocational Excellence (CoVE’s).
 
De tweedaagse agenda was zorgvuldig opgebouwd en boordevol waardevolle inhoud. Eminente experts betraden het podium en droegen hun expertise bij aan het discours. Door deze experts en belanghebbenden uit diverse sectoren en CoVE’s samen te brengen, bood het forum een vruchtbare voedingsbodem voor de kruisbestuiving van ideeën en ervaringen, waardoor uiteindelijk de systemen en praktijken voor beroepsonderwijs en -opleiding werden verbeterd.
Terwijl we afscheid nemen van Amsterdam, kijken we uit naar het volgende CoVE Forum in september 2024, dat zal plaatsvinden in Lyon. We hopen u daar te zien, terwijl we onze reis voortzetten om beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren in functie van de verbetering van de samenleving zelf.