Bevordering van duurzaamheid in de Sloveense houtindustrie: een rapport over de voorbereidende nationale workshop

Oct 17, 2023

In het streven naar een duurzamere en milieuverantwoorde toekomst maken industrieën over de hele wereld stappen in de richting van de integratie van circulaire en milieuvriendelijke praktijken in hun activiteiten. De houtindustrie, een sector die sterk afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen, vormt hierop geen uitzondering. In deze context heeft de Houtindustriecluster in Slovenië een belangrijke stap voorwaarts gezet door op 27 september 2023 in Ljubljana een voorbereidende nationale workshop te organiseren, onder de paraplu van WP4 – T4.4, bij de Kamer van Koophandel en Industrie van Slovenië. Deze workshop, getiteld ‘Circulariteit in de houtindustrie – doelstellingen, hulpmiddelen, voorbeelden uit de praktijk’, was bedoeld om Sloveense houtbewerkingsbedrijven te informeren over initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en om bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in de transitie naar duurzamere praktijken.
De Voorbereidende Nationale Workshop was zorgvuldig gestructureerd, met een agenda waarin verschillende aspecten van duurzaamheid in de houtindustrie aan bod kwamen:
Groene concepten: de workshop begon met een verkenning van fundamentele duurzaamheidsconcepten, waaronder duurzaamheid zelf, circulariteit en regeneratie. Deelnemers kregen inzicht in de onderliggende principes die duurzame praktijken begeleiden.
Groene Overeenkomst voor de Hout- en Meubelindustrie (ESPR): in het tweede deel van de workshop werd de Groene Overeenkomst voor de Hout- en Meubelindustrie geïntroduceerd, waarbij de nadruk lag op het Europese kader voor duurzaamheid, productiviteit en verantwoordelijkheid (ESPR).
Hoe voor te bereiden: in dit deel van de workshop werd dieper ingegaan op de noodzakelijke stappen voor de transitie naar een duurzamere aanpak. Het benadrukte sleutelfactoren zoals bewustzijn, kennis, transparantie, geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en effectieve communicatie.
Circulair ontwerp van producten: de deelnemers benadrukten het belang van productontwerp in circulaire praktijken en onderzochten hoe ze producten konden ontwerpen met de nadruk op herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en duurzaamheid.
Circulaire bedrijfsmodellen en strategieën: de workshop bood inzichten in het ontwikkelen van circulaire bedrijfsmodellen en strategieën, waardoor bedrijven hun activiteiten konden afstemmen op duurzaamheidsdoelstellingen.
Tools: deelnemers maakten kennis met verschillende tools en middelen die beschikbaar zijn om hen te ondersteunen op hun duurzaamheidsreis.
Voorbeelden uit praktijken (Best Practices): de workshop bood praktijkvoorbeelden van best practices, die illustreren hoe andere bedrijven duurzaamheid met succes in hun activiteiten hebben geïntegreerd.
Om een boeiende en interactieve ervaring te garanderen, werd de workshop uitgevoerd met behulp van meerdere tools en methoden. Deze omvatten een PowerPoint-presentatie (PPT) om een gestructureerd overzicht te bieden, de Slido-applicatie voor realtime interactie en polling via smartphones, het gebruik van een flipchart voor visuele weergave van ideeën, en een voorbeeld van een materiaal gemaakt van gerecyclede materialen, dat een tastbare illustratie van circulariteit in actie was.
De 14 deelnemers werden verdeeld in drie groepen, die verschillende facetten van de houtindustrie vertegenwoordigden: stoelen, kasten en ramen. Deze segmentatie maakte gedetailleerde discussies mogelijk over hoe circulaire principes op elke productcategorie konden worden toegepast. De deelnemers namen actief deel aan debatten over de eerste stappen die nodig zijn om circulaire producten te produceren en deelden hun inzichten over potentiële uitdagingen en de manier waarop deze kunnen worden aangepakt.
De workshop kreeg positieve feedback van deelnemers, die hun tevredenheid uitten over verschillende aspecten, waaronder de inhoud, de docent, het aangeboden materiaal en de algehele organisatie. Met name de voorbeelden van beste praktijken en gedetailleerde richtlijnen vonden een sterke weerklank bij de deelnemers en lieten een blijvende indruk achter.
Een van de belangrijkste doelstellingen van de workshop was om deelnemers te voorzien van de kennis en informatie die nodig is om duurzaamheid in hun werkomgeving te integreren. De opgedane inzichten zullen de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën voor projecten en marketing ondersteunen, evenals de creatie van nieuwe bedrijfsmodellen. Bedrijven hebben zich bereid verklaard om de mogelijkheden te verkennen voor het implementeren van de principes van de circulaire economie in verschillende stadia van hun productieprocessen. De workshop heeft ook geleid tot een grotere belangstelling onder de deelnemers voor het monitoren van de Sloveense richtlijnen en wetgeving met betrekking tot duurzaamheid.
In de nasleep van de voorbereidende nationale workshop hebben twee bedrijven voorlopig interesse getoond in het ontvangen van 20 uur coaching, hoewel deze toezegging nog niet volledig is bevestigd. Deze bedrijven staan klaar om een reis te beginnen naar meer duurzaamheid in de houtindustrie, waarbij ze hun activiteiten afstemmen op de principes van circulariteit en milieuvriendelijkheid.
Concluderend kan worden gezegd dat de voorbereidende nationale workshop van het Wood Industry Cluster een belangrijke mijlpaal is geweest in het bevorderen van duurzaamheid in de Sloveense houtindustrie. Door het bewustzijn te bevorderen, praktische hulpmiddelen aan te bieden en succesverhalen uit de praktijk te presenteren, heeft de workshop de zaden van verandering geplant en de weg geëffend voor een meer milieuverantwoorde toekomst in de industrie.